HKZ heeft nu één volledige norm voor álle branches in zorg en welzijn. De norm geeft meer vrijheid aan de zorgprofessionals en voldoet aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen.

Aanleiding voor de publicatie van deze nieuwe HKZ-norm zijn de verschuivingen in de zorg. Decentralisatie van zorg naar gemeenten leidde vaak tot ‘ontschotting’ in activiteiten bij organisaties in zorg en welzijn. Zo kon een gehandicaptenzorg-organisatie, naast het basis werkpakket, ook activiteiten op het gebied van GGZ aanbieden. Dit zorgde ervoor dat de huidige branche specifieke HKZ-normen niet meer pasten bij dit type organisaties. Indien een organisatie HKZ-gecertificeerd wilde worden, moest de organisatie gebruik maken van niet één, maar verschillende HKZ-normen.

Actuele thema’s
De HKZ-norm Zorg & Welzijn is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001. Dit is terug te zien in de eisen voor kwaliteitsmanagement, waarbij een stakeholderanalyse en risico’s het uitgangspunt voor het beleid zijn. De norm is opgesteld in een heldere taal en bevat hedendaagse thema’s. Denk aan de eigen regie van de cliënt, aandacht voor het sociale netwerk, ruimte voor professionele vrijheid, veiligheidscultuur en relevante eisen uit de Governance Code Zorg.

Wat zegt het HKZ-keurmerk bij het inkopen van zorg?
Patiënten moeten ervan uit kunnen gaan dat zij in goede handen zijn als zij zorg nodig hebben. Daarnaast moeten gemeenten en verzekeraars erop kunnen vertrouwen dat de zorg die zij inkopen kwalitatief goed en doelmatig is. Een HKZ-keurmerk helpt hierbij. Organisaties met een HKZ-keurmerk:

  • Werken volgens de afgesproken richtlijnen binnen de branche;
  • Zijn in staat om te leren van fouten en klachten en continu te verbeteren;
  • Gaan goed om met risico’s en leveren veilige zorg.

Nieuwe afspraken over toetsing
Het HKZ-keurmerk staat garant voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing. Organisaties worden getoetst door een betrouwbare derde partij, een certificerende instelling waarop controle plaatsvindt.

Nieuwe afspraken over de toetsing zorgen ervoor dat er minder overlap is indien een organisatie zich ook laat toetsen op andere normen, bijvoorbeeld NEN 7510. Ook kan een tijdsreductie plaatsvinden indien een organisatie kan aantonen dat zij een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem hebben.

Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe HKZ-norm Zorg & Welzijn kunt u contact opnemen met het cluster NEN Zorg & Welzijn, zw@nen.nl.

Bron: NEN