Het Reinier de Graaf Gasthuis wenste een compact en innovatief nieuw ontwerp voor haar ziekenhuis.
Nadat het nieuwe gebouw werd opgeleverd, is het ziekenhuis gestart met de inrichting van de nieuwbouw. Royal HaskoningDHV is verantwoordelijk voor de medisch technische inrichting.
Efficiënte inrichting
De wens van het ziekenhuis om verbondenheid, innovatie en compactheid uit te stralen, heeft Royal HaskoningDHV meegenomen in de inrichting van de medische apparatuur. Om ervoor te zorgen dat deze inrichting gemakkelijk in gebruik is, wordt het medische personeel betrokken bij het gehele proces. Zij moeten straks comfortabel en snel met de apparatuur kunnen werken, zodat patiënten de beste zorg krijgen.
Uitstekende samenwerking
Het opstellen van een Programma van Eisen voor de medische apparatuur was een van de zaken die in afstemming met het ziekenhuispersoneel gebeurde. Hiervoor is onder andere gekeken naar een efficiënte inrichting, een goede logistieke afstemming tussen de verschillende ruimten, noodzakelijke aansluitingsvoorzieningen, energiebesparing, benodigde infrastructuur, een goede bereikbaarheid voor onderhoud en geldende veiligheidseisen. Royal HaskoningDHV begeleide het gehele aanschafproces van de medische apparatuur, van een tijdige inkoop tot een perfecte inpassing in de nieuwbouw. Ook de verhuizing van medische apparatuur wordt door Royal HaskoningDHV voorbereid en begeleid. De leverancier en bouwcombinatie werden steeds bij alle voorbereidende gesprekken betrokken.
Opening in augustus
Dankzij de goede afstemming en heldere afspraken met zowel het ziekenhuis, de gebruikers, de leverancier, als de bouwcombinatie, verloopt de implementatie naar alle tevredenheid en is het ziekenhuis binnenkort voorzien van medisch technische apparatuur die voldoet aan alle eisen en wensen. Personeel en patiënten moeten nog even geduld hebben. Na de zomer worden patiënten verhuisd naar het nieuwe gebouw en kan er gewerkt worden met de nieuwe apparaten.
Foto: Open dag Reinier de Graaf