ETZ-keuzehulp-botbreuk
De zorgverlener geeft het uitreik-vel aan de patiënt op de verpleegafdeling. Hierop staat een unieke inlogcode waarmee de patiënt kan inloggen op de online Keuzehulp. (Foto: ETZ Fotografie & Film)

Een nieuwe online Keuzehulp helpt patiënten met een botbreuk en hun zorgverleners om weloverwogen samen te beslissen over verdere behandeling en revalidatie. Het ETZ in Tilburg heeft de digitale tool samen met Netwerk Acute Zorg Brabant en ZorgKeuzeLab ontwikkeld en is ZorgKeuzeLab beschikbaar voor alle zorgverleners en ziekenhuizen in Nederland.

De ‘Herstel na Botbreuk Keuzehulp’ is voor volwassen patiënten met een botbreuk die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Het gaat om patiënten die vaak een lange revalidatieperiode voor zich hebben, en bij wie het letsel grote invloed heeft op het dagelijks functioneren.

Samen beslissen

De digitale tool helpt patiënten en artsen om samen een goede beslissing te maken voor de best passende revalidatie. In de Keuzehulp staat informatie over de diagnose en behandelopties. De patiënt kan zelf aangeven wat zijn afwegingen zijn. Hij bespreekt vervolgens samen met zijn specialist de samenvatting uit de Keuzehulp en stelt het behandelplan op die het beste bij hem past.

Realistische verwachtingen

“De Keuzehulp biedt op een begrijpelijke manier wetenschappelijk onderbouwde informatie aan de patiënt”, legt projectleider Nicky Neequaye uit. “Met deze informatie krijgt de patiënt een meer realistische verwachting van zijn of haar herstel. Ook maakt de Keuzehulp gemakkelijk inzichtelijk hoe patiënten zelf kunnen bijdragen aan hun herstel.”

Hoe het werkt

Een patiënt die in het ziekenhuis wordt opgenomen met een botbreuk, krijgt een uitreik-vel met daarop informatie over diagnose, beleid en advies. Ook staat er een unieke inlogcode en een link op naar de online Keuzehulp. De patiënt doorloopt de Keuzehulp voorafgaand aan zijn eerste controleafspraak. Tijdens opname of na thuiskomst leest de patiënt de informatie in de online Keuzehulp. Enkele dagen voor de controleafspraak vult hij vragen in over de persoonlijke situatie. De patiënt en zorgverlener bespreken de Keuzehulp-samenvatting en stellen vervolgens samen een behandelplan op tijdens de eerste controleafspraak op de polikliniek.

FOTOBIJSCHRIFT:
De zorgverlener geeft het uitreikvel aan de patiënt op de verpleegafdeling. Met het uitreikvel en de unieke inlogcode kan de patiënt inloggen op de website van de Keuzehulp.

FOTO: ETZ Fotografie & Film

Lees ook:

AI-toepassing ziet breuken op röntgenfoto’s