De norm voor kleurcodering van bloedbuizen is in ontwikkeling en staat uit ter stemming. Het gaat om de prEN ISO 6710 ‘Single-use containers for venous blood specimen collection’. De norm staat op het werkprogramma van de normcommissie ‘In-vitro diagnostica’ (IVD). Belanghebbende partijen die invloed willen uitoefenen op de inhoud van deze norm, kunnen dit doen middels deelname aan de normcommissie.

Voor een uniforme kleurcodering van bloedbuizen is een aantal jaar getracht om te komen tot een internationaal afsprakendocument. Een normatief document bleek in het verleden niet haalbaar. In 2015 is een nieuw voorstel ingediend en werd het onderwerp weer op het internationale werkprogramma gezet.

Invloed uitoefenen vanuit Nederland
Om tijdig te kunnen anticiperen, nodigt NEN belanghebbende partijen uit om hun interesse in dit onderwerp kenbaar te maken. Aan de hand van de behoefte wordt overlegd hoe de interesse en/of betrokkenheid geborgd kan worden.

De ontwikkeling van de norm wordt gevolgd door de normcommissie IVD. Hierin zitten verschillende belanghebbenden die vanuit Nederland de mogelijkheid hebben om commentaar op de normontwerpen in te dienen. Tevens hebben de leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de ISO-werkgroep waar de norm geschreven wordt. Deelname aan de normcommissie is mogelijk voor alle belanghebbende partijen. Geïnteresseerde partijen kunnen hiervoor contact opnemen met het NEN-secretariaat.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De norm staat op het werkprogramma van de normcommissie ‘In-vitro diagnostica’ (IVD). Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar advies.medisch@nen.nl.

Bron: NEN