De Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en werkt met hen samen bij beleidsvorming op het gebied van de cardiovasculaire zorg in de volle omvang van het veld. Om hierbij ook managers te betrekken, richt de NVVC een kamer voor managers binnen de vereniging op.

Dr. Hans-Marc Siebelink (bestuurslid van de NVVC en cardioloog LUMC) geeft aan dat de kamer van managers een meerwaarde heeft binnen de vereniging van cardiologen. “Zorg is een complex logistiek proces en is in grotere mate afhankelijk van ICT en financiën, zoals bij een Elektronisch Patiëntendossier of bij de registratie van de kwaliteitsindicatoren. Daarom is verdere integratie van de twee werelden van cardioloog en manager van essentieel belang.”

Drs. Lonneke van Reeuwijk (manager cardiologie Radboudumc, voorzitter van de kamer van managers) vult hierbij aan: “Ook in innovatie en waardegedreven zorg (Value Based Healthcare) zien we dat cardiologen en managers gezamenlijk optrekken. De ontwikkelingen binnen cardiologische zorg en bedrijfsvoering gaan snel. Het vormen van een landelijk netwerk van managers ten behoeve van het delen van kennis en ervaringen is zeer waardevol.”

De beoogde leden voor kamer van managers binnen de NVVC zijn:
1. Managers met financiële verantwoordelijkheid voor (o.a.) de afdeling cardiologie.
2. Managers met een takenpakket dat zorg & bedrijfsvoering gebieden op tactisch & strategisch niveau omvat. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuis- en maatschap managers of manager ZBC’s.

Bron: APS