arts-laptop
Beeld: Pixabay

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe facultatieve prestaties voor bekostiging van telemonitoring bij zes veelvoorkomende aandoeningen vastgesteld. Het gaat om telemonitoring bij hartritmestoornissen, hypertensie, hartfalen, pijn op de borst, COPD en astma. Initiatiefnemers van deze nieuwe prestaties zijn het OLVG en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Met de vaststelling zijn de prestaties ook voor andere ziekenhuizen beschikbaar.

Dankzij telemonitoring krijgen patiënten meer persoonsgerichte zorg en meer regie in hun behandelproces. De NZa verwacht dat dankzij de vroege signalering patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor een regulier herhaalconsult en dat het aantal (spoed)opnames afneemt.

Facultatieve prestaties

Het OLVG ziekenhuis en Zilveren Kruis hebben samen de nieuwe facultatieve prestaties aangevraagd. Deze aanvullende mogelijkheid  in de bekostiging is per 2021 binnen de medisch-specialistische zorg ingevoerd. Ook andere ziekenhuizen die de zorg op dezelfde wijze willen verlenen, kunnen de nieuwe prestaties voor monitoring op afstand gebruiken. Zij moeten daarover wel een contract aangaan met een zorgverzekeraar.

Inspringen op ontwikkelingen

De NZa stimuleert het gebruik van facultatieve prestaties omdat het zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid geeft om zorg (regionaal) anders te organiseren en in te springen op bijvoorbeeld vergrijzing, het tekort aan zorgverleners en de technologische ontwikkelingen. De nieuwe facultatieve prestaties voor telemonitoring sluiten aan bij de landelijke ambities van ziekenhuizen om meer zorg op afstand te leveren.

Wegwijzer

In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2022 beschrijft de NZa de ruimte in de regels voor digitale zorg.