verpleegkundige met iPad in ziekenhuisgang

Het ministerie van VWS heeft onderzoek van PwC Advisory gepubliceerd naar de waarde die centrale inkoop van diditale zorginnovaties kan hebben, met name in de VVT-sector. Aanleiding voor VWS om de opdracht tot de studie uit te zetten is de trage implementatie van digitale zorgvernieuwingsinitiatieven in de praktijk van de langdurige zorg. En dat terwijl digitalisering het paard is waar iedereen op wedt die zich bezighoudt met het toekomstbestendig maken van de zorg.

Vanuit de zorgsector heeft Intrakoop gepartcipeerd in het onderzoek. De bevindingen van de studie zijn neergelegd in de rapportage ‘Centrale inkoop van digitale innovaties in de langdurige zorg- Verpleging & Verzorging’. Enkele hoofdpunten uit het rapport:

Bevindingen op hoofdlijnen

  • De complexiteit die instellingen ervaren ten aanzien van digitale innovaties zet een rem op centrale inkoop. Klanten kiezen voor maatwerk en een 1-op-1 after-salesrelatie met de leverancier. Er bestaan evenwel succesvolle voorbeelden van centrale inkoop, bijvoorbeeld via ‘Anders Werken in de Zorg’.
  • Aanbieders en andere partijen in het zorglandschap staan positief tegenover centrale inkoop van digitale innovaties. Als voordelen komen kennisdeling, bundeling van krachten en vergroting van marktkennis naar voren.
  • Het antwoord op de onderzoeksvraag of centrale inkoop een middel kan zijn om het gebruik van digitale innovaties in met name de langdurige zorg te versnellen, is voorzichtig positief. Ondanks het beperkte volume wijzen de beschikbare praktijkvoorbeelden op potentie van centrale inkoop. versnellen.
  • Zorgaanbieders hebben behoefte aan toedeling van een verbindende en faciliterende rol. Dat geldt voor verschillende aspecten van het inkoopproces. Inkooporganisaties kunnen die rol vervullen, maar VVT-instellingen weten hen voor digitale innovaties nog onvoldoende te vinden.
  • Tot slot doet het rapport enkele aanbevelingen gedaan om met centrale inkoop van digitale innovaties aan de slag te gaan. De belangrijkste daarvan is om vanuit het ministerie van VWS een versnellingstraject centrale inkoop op te starten vanuit de succesverhalen in het veld.

Als grootste Inkoopcoöperatie voor de zorg laat Intrakoop weten de gevraagde faciliterende rol te kunnen vervullen. Het inkoopcollectief nodigt geïnteresseerde partijen dan ook uit contact op te nemen.

Onderzoeksrapport

>  Het onderzoeksrapport vind je hier