Bijna veertig procent van de acuut opgenomen ouderen ervaart milde tot ernstige depressieve klachten tijdens een ziekenhuisopname. Dit kan tot drie maanden na ontslag duren. De gevolgen hiervan zijn niet mals: deze patiënten hebben een grotere kans op het ontwikkelen van functieverlies en op overlijden binnen drie maanden na ziekenhuisopname. Uit onderzoek van psycholoog-onderzoeker Lucienne Reichardt blijkt bovendien dat deze groep vaker last heeft van valincidenties. Voor haar onderzoek includeerde ze een groot aantal patiënten uit Tergooi.

Hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar depressieve symptomen onder ouderen, is er nog niet eerder gekeken naar het beloop van depressieve klachten onder zeventigplussers tot en met drie maanden na ontslag na een acute ziekenhuisopname. De impact van zo’n opname zorgt er vermoedelijk voor dat ouderen meer kans hebben op het ontwikkelen van dit soort klachten. Voor haar promotieonderzoek doet psycholoog-onderzoeker Lucienne Reichardt vanuit het Amsterdam UMC hier onderzoek naar binnen de zogenoemde HOSPITAL-ADL Study; Hospital-Associated-Disability and impact on daily Living. In dit onderzoeksverband worden diverse studies gedaan naar mechanismen die ten grondslag liggen aan functieverlies bij ouderen na ziekenhuisopname. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om functieverlies tegen te gaan door het ontwikkelen van betere interventies.

Professioneel voetbalster

 

Reichardt, die ook professioneel voetbalster is bij de Engelse club West Ham United, werkte voor haar onderzoek zes maanden in Tergooi. Haar meest opmerkelijke conclusie is dat de veertig procent ouderen die milde tot ernstige depressieve klachten heeft tijdens een acute ziekenhuisopname en na ontslag, nadien een beduidend grotere kans heeft om te vallen, functieverlies te ontwikkelen en te komen overlijden. Momenteel onderzoekt ze welke symptomen binnen een depressie voorspellend zijn voor deze negatieve uitkomstmaat. Zorgt bijvoorbeeld vermoeidheid, een symptoom van depressie, ervoor dat mensen negatieve uitkomstmaten ervaren? Reichardt: ‘Causaliteit is lastig. Is vermoeidheid het gevolg of de oorzaak van depressieve klachten? We vermoeden dat er sprake is van een vicieuze cirkel, waarbij bijvoorbeeld de kans op somberheid toeneemt als iemand vermoeid is en dat die vermoeidheid er weer voor zorgt dat je nog somberder kan worden. We onderzoeken nu hoe negatieve uitkomstmaten het best kunnen worden voorkomen. Hierbij richten we ons op de depressieve symptomen, apathie en de vermoeidheidsklachten.’

Dit artikel is verschenen in het Wetenschapsjournaal 02/2018 van Tergooi.

Bron: Tergooi