Foto: Pixabay

De tijdelijke gedoogmaatregel om medicijnen voor te schrijven zónder de verplichting om de patiënt hierbij fysiek te ontmoeten, is vervallen. Vanaf 1 juni geldt weer de Geneesmiddelenwet. Niet iedereen is hier blij mee. Professor Marlies Schijven (UMC / UvA): “Nou hébben we eindelijk voor elkaar dat patiënten die dat willen, kunnen videobellen met het ziekenhuis -ook als ze er nog nooit geweest zijn-; moeten ze alsnóg weer gaan langkomen als ik ze medicijnen wil voorschrijven.”

Medicijnen mogen nu weer alleen worden voorgeschreven als de arts de patiënt fysiek heeft gezien. Het is niet meer toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

‘Belachelijk’

De tijdelijke regeling waarbij online voorschrijven mogelijk was, was onderdeel van de bijzondere wetgeving voor de coronacrisis. Nu alle bijzondere wetgeving vervalt, is ook deze tijdelijke uitzondering op artikel 67 van de Geneesmiddelenwet opgeheven. Schijven reageert in een post op LinkedIN: “Belachelijk. Ik hoef écht niet eerst in iemands vlees te knijpen om te weten of ik beter wel of niet een pilletje kan geven.” Volgens Schijven is dit geen vooruitgang: Schiet lekker op zo, met digitalisering in de zorg... Kunnen we voor de verandering eens de wetgeving naar de praktijk buigen, ipv andersom? En wat ineens wél kon, heel goed ging, en voor veel mensen heel gewenst is, borgen via de bestaande gedoogmaatregel; totdat de wet aangepast is naar de realiteit?”

Inventarisatie

Artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) meldt dat ze via de Artseninfolijn veel vragen krijgt van artsen die zich voor problemen gesteld zien nu deze regeling stopt. KNMG is daarom een inventarisatie gestart naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van online voorschrijven. Op basis van de uitkomsten wil de organisatie opnieuw met het Ministerie van VWS en de IGJ in gesprek.

FMT Magazine had onlangs een uitgebreid gesprek met Prof. Marlies Schijven over telemonitoring.  U leest het interview via deze link.

Bronnen: LinkedIN / KNMG / FMT