Het Oogziekenhuis Rotterdam en Preceyes hebben een strategische overeenkomst getekend voor klinische ontwikkeling en toepassing van een operatierobot. Het doel is de robot te gebruiken bij netvliesoperaties om patiënten in de toekomst preciezer en veiliger te helpen. Ook maakt de robot nieuwe behandelingen mogelijk waarmee aandoeningen aan het netvlies beter kunnen worden verholpen.

Op dit moment worden alle netvliesoperaties nog handmatig door een kleine groep hoog gespecialiseerde artsen uitgevoerd. Preceyes bouwt een robot die de arts zal ondersteunen bij het uitvoeren van deze operaties. Het doel is dat Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) de robot aan het einde van 2017 in gebruik nemen.

De artsen kijken uit naar de komst van de robot. Oogarts prof. dr. Jan van Meurs: “Het oog is een klein en complex orgaan. Oogoperaties zijn daarom erg lastig. Met behulp van een operatierobot kunnen we nieuwe behandelingen uitvoeren die op dit moment nog zeer moeilijk of zelfs niet mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van medicijnen in zeer kleine bloedvaten achter in het oog en andere behandelingen die er in de toekomst voor kunnen zorgen dat mensen minder snel of niet het zicht verliezen.”

Ook Nico Klay, bestuursvoorzitter van het Rotterdamse ziekenhuis, is trots op de ontwikkeling van de robot. “Als oogheelkundig topinstituut vinden wij het van groot belang om te werken aan baanbrekende innovaties zoals deze. De robot zal ervoor zorgen dat we patiënten nog beter kunnen helpen met oogproblemen die we op dit moment nog niet allemaal kunnen behandelen.”

Vanuit Het Oogziekenhuis leidt drs. Koorosh Faridpooya, senior netvlieschirurg, het project in de functie van hoofd klinisch onderzoeker. Hij werkt al bijna vijf jaar samen met het Preceyesteam in TU Eindhoven bij de ontwikkeling van de robot. Samen met een team van ervaren netvlieschirurgen in Het Oogziekenhuis Rotterdam waarborgt hij onder andere dat alles verloopt volgens de regelgeving en in het belang van en met oog voor de patiënt.

Preceyes is zeer blij met deze strategische samenwerking. “Samen zullen wij aantonen hoe belangrijk het Preceyesplatform wordt voor de dagelijkse chirurgische behandeling van patiënten. Wij zijn ervan overtuigd dat de robot een belangrijke ondersteunende rol kan vervullen bij verbeteren van zowel bestaande als nieuwe chirurgische ingrepen. Wij gaan precisie integreren in oogchirurgie waar dat het meest zinvol is. Dit kan alleen met een vooruitstrevend ziekenhuis zoals Het Oogziekenhuis.”, aldus prof. dr. Marc de Smet, hoofd medische zaken (CMO) bij Preceyes. Perry van Rijsingen, algemeen directeur van Preceyes, vult aan: “Met de ontwikkeling van de robot nemen we samen, elk op ons eigen gebied, een voorloperspositie in binnen de oogheelkundige wereld. De inzichten die voortkomen uit het onderzoek, o.a. over klinische voordelen die de robot biedt, zullen we gebruiken bij de ontwikkeling van de volgende generatie robots.”