Sinds 2004 is Kieback&Peter steeds verder ingeburgerd bij het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer. Destijds was het hoofd van de TD op zoek naar een meer flexibele partij, want hij stoorde zich aan de monopolie positie van een collega fabrikant. Bovendien waren de systemen niet open, zoals wel het geval is bij Kieback&Peter dankzij het open communicatieprotocol BACnet. Ferd Veelenturf, Manager Techniek: “dankzij de goede ervaring met het Langeland ziekenhuis willen wij in het nieuwe Orthopedisch Centrum (OC) ook de regelsystemen van Kieback&Peter toepassen. Gezien de historie is een tweede leverancier bij onze ziekenhuizen geen optie. Bij Kieback&Peter zijn zowel de communicatieprotocollen als de software open. De software is dus niet ingebonden in licenties, zodat de installateur eenvoudig aanpassingen kan doen en maatwerk kan leveren. Bovendien bespaart het op licentiekosten. Een ander voordeel is de energieregistratie en de mogelijkheid van energiemanagement. Eveneens is gebleken dat Kieback&Peter een betrouwbare en professionele onderhoudspartner is.”

 

In het Langeland ziekenhuis is de meet- en regeltechniek sinds 2004 stap voor stap omgebouwd naar Kieback&Peter. In die tijd en vele jaren erna werden de systemen van Kieback&Peter naast de systemen van een collega fabrikant geïnstalleerd. Tot 2017 waren de systemen van die collega fabrikant leidend.

 

Gedurende de uitwisseling van de panelen heeft Kieback&Peter samen met de TD er steeds voor gezorgd, dat er geen overlast voor de gebruikers ontstond. Alle ziekenhuisprocessen moesten uiteraard ongestoord door kunnen gaan. Ook diende de bewaking van de storingen blijven functioneren. Doordat het te vervangen systeem geen mogelijkheden had om koppelingen op dataniveau te maken, zijn er steeds hardwarematige voorzieningen opgenomen om de storingen op het bestaande systeem van de collega fabrikant bij de receptie te melden. Uiteraard is er bij de ontmanteling van het oude systeem steeds voor gezorgd, dat hierbij geen storingen ontstonden.

 

Kieback&Peter nu leidend

 

Het gehele gebouwbeheersysteem is inmiddels naar Kieback&Peter omgebouwd inclusief alle beheerdisciplines. Om te voorkomen dat het LAN-netwerk van het ziekenhuis geen effect heeft op het netwerk van het regelsysteem, en andersom, is sinds 2017 een apart VLAN-netwerk geïnstalleerd.

 

Naast de vervanging van het oude regelsysteem voor alle HVAC-installaties en de bewaking van de SER, zijn er in goede samenwerking met de TD en installatiebedrijf Van Dijk & Korteland diverse uitbreidingen en optimalisaties uitgevoerd. Zoals onder andere de realisatie van diverse isolatiekamers, een desinfectieruimte en de monitoring van de OK’s. In het kader van energiebesparing zijn er diverse energiebesparende maatregelen genomen waaronder het installeren van een gaspeakshaving programma.

 

Ook onderhoudspartner

 

Naast leverancier is Kieback&Peter eveneens onderhoudspartner. Op het gebied van onderhoud verzorgt men o.a.: controle van alle meet- en regelfuncties, update van software, advies m.b.t. optimalisering en levering van hard- en software. Daarnaast online monitoring en het aanpassen van software op afstand. Door het tijdig upgraden van het systeem en het tijdig vervangen van oudere onderdelen presteert de meet- en regelinstallatie op een continu optimaal niveau.

 

Nieuwe Orthopedisch Centrum

Op het terrein van LLZ wordt in opdracht van de Reinier Haga Groep een nieuw Orthopedisch Centrum gerealiseerd. Vanwege de positieve samenwerking is hier op verzoek van het management van LLZ ook voor Kieback&Peter gekozen. Ook de ruime ervaring van Kieback&Peter met ziekenhuizen heeft hierbij een rol gespeeld. Tevens is het in de OK’s toegepaste Opragon-concept voor Kieback&Peter bekend. Daarnaast zal de opgebouwde expertise op het gebied van energiemanagement en monitoring worden aangewend in de uitvoering van dit project. Het meet- en regelsysteem wordt geheel geïntegreerd in het GBS van het LLZ. De uitvoering geschiedt in opdracht van SPIE en Van Galen.

 

(c) Illustratie: EGM architecten