Reinier Haga Orthopedisch Centrum - entree

De Ondernemingsraad (OR) van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) wil dat de rechter de ontvlechting van de ziekenhuizen Haga, Reinier de Graaf en Langeland terugdraait. Daartoe heeft het centrum een verzoekschrift ingediend bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

De Reinier Haga Groep (RHG), bestaand uit het HagaZiekenhuis en het Reinier de Graaf Ziekenhuis, is aandeelhouder van het RHOC, dat gevestigd is op het terrein van het Langeland ziekenhuis. Die drie ziekenhuizen zijn verwikkeld in een complex fusie/defusieproces. Zij zouden gedrieën fuseren, maar in 2021 besloot het Reinier de Graaf ziekenhuis uit de fusie met Haga en het Langeland Ziekenhuis te stappen. Er resteert dan dus een fusie van Haga Ziekenhuis en Langeland Ziekenhuis. Het fuseren en defuseren is een complex proces vanwege de kwetsbare financiële positie van het Zoetermeerse ziekenhuis. Bovendien is er dus het RHOC, dat zijn belangen onvoldoende vertegenwoordigd vindt in de ontvlechting, die eigenlijk op 1 maart a.s. gereed moet zijn.

De defusie-perikelen zijn in het afgelopen jaar hoog opgelopen. Op 10 november j.l. moest de Ondernemingskamer ook al te pas omen aan de vechtscheidingsperikelen van de ziekenhuizen.

De OR van het RHOC vraagt de Ondernemingskamer het ontvlechtingsbesluit in te trekken, ten minste  op onderdelen die hun belangen raken. De Reinier Haga Groep hoopt dat snel duidelijk wordt of en zo ja wanneer er een zitting komt.