Een afspraak met de medisch specialist kan tegenwoordig ook vanuit huis, via het computerscherm. Videoconsulten in de zorg hebben tot dusver veel last van haperende techniek, waardoor videogesprekken niet doorgaan of van slechte kwaliteit zijn. Meander Medisch Centrum in Amersfoort start nu op zes poliklinieken met de voorbereidingen van een nieuwe vorm van videoconsulten waarbij een speciale ‘videobutler’ van te voren zorgt voor een goede voorbereiding en storingsvrije techniek. Uitgebreide testen hebben de afgelopen maanden aangetoond dat met deze methode patiënt en arts voortaan de beschikking hebben over een veilige en stabiele verbinding.

 In Meander worden jaarlijks 86.000 patiënten gebeld door hun arts, voor een tussentijds telefonisch consult. Dit zijn vooral mensen met een chronische ziekte. Videoconsulten vervangen de veelal telefonische consulten en geven het gesprek veel meer diepgang, omdat patiënt en arts elkaar ook kunnen zien. Meander kiest voor deze medisch-technische innovatie en digitale zorg, om daarmee extra service te bieden aan patiënten.

Menselijke tussenkomst via videobutler
Meander heeft in de afgelopen maanden een nieuwe vorm van videoconsulten getest, waarbij de spraak-beeldverbinding een week voorafgaand aan het consult wordt ingesteld en getest door een medewerker van het bedrijf Videobutler. De medewerkers van Videobutler hebben een lichamelijke beperking en werken vanuit huis. Hiervoor zijn door het bedrijf alle technische voorzieningen geregeld op en rond hun werkplek thuis.

Op afstand checken de videobutlers of de apparatuur van de patiënt goed werkt, helpen indien nodig bij de installatie en brengen de verbinding met het ziekenhuis tot stand. Is de verbinding eenmaal tot stand gekomen, dan kan dezelfde code voor vervolgconsulten gebruikt worden. Door deze persoonlijke aanpak lukt het om vrijwel alle consultgesprekken succesvol tot stand te brengen. Remko Brilman, directeur van Videobutler BV: “De tussenkomst van mensen om de verbinding tot stand te brengen, ontzorgt de arts en de patiënt. Hierdoor kunnen zij zich op het gesprek concentreren. De videobutlers kunnen niet meeluisteren en kunnen ook niet het EPD inzien. Het systeem is daarnaast zeer goed beveiligd.”

Lichaamstaal spreekt mee
De ervaringen van deze nieuwe methode zijn positief. Dr. Lioe-Ting Dijkhorst-Oei, internist-vasculair geneeskundige in het Amersfoortse ziekenhuis, vindt vooral de laagdrempeligheid belangrijk. “Bijna al mijn patiënten maken in hun dagelijks leven gebruik van computer, tablet of mobiel, ook de 60- en 70-plussers. Deze nieuwe manier van spreekuur houden sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van mijn patiënten. Bovendien biedt het videoconsult mij een veel betere kijk op hoe de patiënt erbij zit. Met een telefonisch consult moet je veel meer tussen de regels door proberen te luisteren. Bij een videoconsult spreekt ook de lichaamstaal mee.”

Videoconsults zijn al ingeburgerd op drie poliklinieken in Meander Medisch Centrum: cardiologie, interne geneeskunde en longgeneeskunde. Ze worden nu ook ingevoerd bij de afdelingen gynaecologie/verloskunde, dermatologie en kindergeneeskunde. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Amersfoort Eemland. Met hun maatschappelijke betrokkenheid in de zorg en als partner in kennis en innovatie dragen ze bij aan een ‘Digital Healing Environment’ voor de patiënten van Meander. De Cisco‐technologie en apparatuur die hiervoor nodig zijn, zijn deels bekostigd door Stichting Voorzorg Utrecht.

Landelijke trend
Met de invoering van videoconsults kiest Meander Medisch Centrum voor een eigentijdse manier van patiëntenzorg. Deze efficiënte en online communicatie sluit goed aan op de Digitale Versnelling Nederland (digitalisering van de samenleving) en op de Agenda voor de Zorg (innovatie in digitale zorg en actief betrekken van patiënten bij de zorg).

 

Foto-bijschrift: Dankzij de videobutler een veilige en stabiele videoverbinding tussen arts en patiënt.

Beeld: Shutterstock

Bron: Meander Medisch Centrum