Paul Blokhuis - portretfoto

Het bestuur van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen, STZ, draagt Paul Blokhuis voor als nieuwe voorzitter. De ALV van de STZ beslist op 29 april over Blokhuis’ kandidatuur. Hij zal dan op 1 juli 2022 Hans van der Schoot opvolgen.

Voor de STZ zijn netwerkvorming, innovatie en transformatie prioriteiten in de komende jaren. Het verenigingsbestuur toont zich verheugd dat Blokhuis hieraan leiding wil geven met zijn jarenlange bestuurlijke ervaring op lokaal en landelijk niveau op het terrein van zorg en welzijn. Peter Go, interim-voorzitter van 1 april tot 1 juli 2022, roemt naast de bestuurlijke kwaliteiten ook de plezierige persoonlijkheid van Paul Blokhuis.

Paul) Blokhuis (58) was oktober 2017 tot januari 2022 namens de ChristenUnie staatssecretaris van VWS in het kabinet-Rutte III. Eerder was hij Statenlid in de provincie Gelderland en wethouder in de gemeente Apeldoorn.

Blokhuis zegt zelf in zijn reactie: “Mijn adagium als bestuurder is dat iedereen moet kunnen meedoen. Zowel hulpvragers als aanbieders van hulp. Dat geldt uiteraard ook in de ziekenhuiszorg. Ik denk dat de STZ-ziekenhuizen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het doel om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Ze hebben goede opleidingsmogelijkheden en doen volop aan wetenschappelijk onderzoek naar effectieve zorg. Ik kijk uit naar ontmoetingen met de vele enthousiaste medewerkers. Er is een ambitieuze agenda en ik werk daar graag aan mee.”