Philadelphia installeert als eerste zorgorganisatie in Nederland een Adviesraad Ethiek van de Mensgerichte Technologie (EMT). Philadelphia gelooft in de toegevoegde waarde van mensgerichte technologie in de ondersteuning van mensen met een beperking. Om ook aandacht te hebben voor de moeilijke vragen rond dit thema is de Adviesraad EMT opgericht. De leden stellen zich voor bij Dotslash op 17 januari om 14:30 uur te Utrecht. We nodigen je uit om hierbij aanwezig te zijn.  

Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden voor de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld in het houden van een eigen regie of het wegnemen van routinematige taken bij begeleiders. Zodat zij meer tijd hebben voor persoonlijke aandacht.

Sommige ontwikkelingen roepen moeilijke vragen op. Kan een vriendschap tussen een sociale robot en een mens bestaan? Wat gebeurt er met de data van slim incontinentiemateriaal? Hoe zetten we een 5D-beleving in bij de ondersteuning? Vaak is er geen duidelijk antwoord op deze vragen. Het is nieuw terrein waarop we ons bevinden. Philadelphia maakt ruimte voor deze vragen en richt daarom een Adviesraad Ethiek van de Mensgerichte Technologie op.

Philadelphia nodigt belangstellenden uit om mee te praten over technologie in de zorg en de ethische vraagstukken die dit met zich meebrengt. Op 17 januari stellen de leden van de adviesraad zich voor.

Prof. Dr. Jeannette Pols (voorzitter), Dr. Dorothea Touwen en Dr. Alistair Niemeijer nemen ons mee in het denken over technologie in de zorg vanuit verschillende posities. Greet Prins (Philadelphia) zal als voorzitter van de Raad van Bestuur spreken over waarom de zorgorganisatie deze weg inslaat.

Kom kijken hoe Philadelphia vorm geeft aan de vragen die op de zorg afkomen en ga daar met ons over in gesprek. Daarnaast is er de mogelijkheid een aantal van onze innovaties zelf te beleven.

Dit evenement is aangesloten bij de e-health week en zal georganiseerd worden bij Dotslash in Utrecht. Dotslash is een community die start-ups en scale-ups in de omgeving van Utrecht een plek geeft zich verder te ontwikkelen. Philadelphia is partner van deze community.

Wil je aanwezig zijn bij dit evenement? Neem dan contact op met Franka Karsten via f.karsten@philadelphia.nl

Volg de ontwikkelingen van innovaties bij Philadelphia op: https://www.philadelphia.nl/onze-innovaties