Vanaf 27 januari 2020 neemt Philadelphia Zorg de zorg, behandeling en begeleiding van Kinderbegeleidingscentrum De Ster over. Philadelphia is blij dat ze de ondersteuning aan de kinderen en ouders voort kan zetten. Op 18 december 2019 is het kinderbegeleidingscentrum failliet verklaard. De Ster begeleidt vooral kinderen in met name Amsterdam en Purmerend.

Tot 27 januari 2020 stonden de gemeenten en het zorgkantoor garant voor de voortzetting van de zorg.

Bekend terrein
In Amsterdam en omgeving is Philadelphia al zeer actief. Ook op het gebied van behandeling en begeleiding aan kind, jeugd en gezin. Veel van de activiteiten en zorg voor de kinderen komen overeen met die van De Ster.

Kinderen van 2 tot en met 17 jaar
De Ster biedt gespecialiseerde behandeling en begeleiding aan kinderen met een achterstand of een beperking in de leeftijd van twee tot en met zeventien jaar. De Ster heeft dag-behandelgroepen, naschoolse – en ambulante begeleiding in en om Amsterdam.

Wie is Philadelphia Zorg?
Philadelphia Zorg is een landelijke organisatie die ruim 8000 mensen met een beperking ondersteunt om prettig te leven. Er werken meer dan zevenduizend mensen, op ruim vijfhonderd locaties door het hele land. Philadelphia benut de voordelen van een grote organisatie en heeft veel expertise in huis zoals: gedragsdeskundigen, orthopedagogen en logopedisten. We vinden het belangrijk om verbinding te maken en te behouden in de buurt. Daarom werken we op de locaties kleinschalig. We werken samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving. Zodat we iedereen maatwerk bieden en succesvol bijdragen aan de ontwikkeling van de mensen die wij ondersteunen.