Philips komt met een nieuwe monitoring-oplossing voor risicopatiënten die laag-urgente ziekenhuiszorg krijgen, zoals op algemene verblijfsafdelingen.

Met deze nieuweoplossing, gebaseerd op medische biosensoren  laat Philips zien dat het zich blijft inzetten om met behulp van monitoring-oplossingen beter tegemoet te komen aan de behoeften van zorgverleners en patiënten.

Anders dan fitness-trackers en consumentgerichte draagbare oplossingen zorgt de nieuwe medische biosensor voor automatische en doorlopende metingen van vitale functies – waaronder hartslag, ademfrequentie en huidtemperatuur – die klinisch relevant zijn. De voor connectiviteit geschikte biosensor stuurt die gegevens vervolgens door naar een speciale toepassing ter ondersteuning van de klinische besluitvorming, waarbij de software kan worden geconfigureerd om bij overschrijding van bepaalde drempelwaarden direct een specifieke zorgverlener of medicus te waarschuwen.

“Voortbouwend op zijn sterke achtergrond op het gebied van patiëntmonitoring doet Philips nu ook zijn intrede op de markt voor mobiele gezondheidsoplossingen en -diensten”, aldus Carla Kriwet, CEO Patient Care & Monitoring Solutions bij Philips. “Wij zien een toekomst voor ons waarin patiënten dankzij met het internet en elkaar verbonden gezondheidstechnologieën sneller revalideren, minder complicaties krijgen, en zowel in het ziekenhuis als thuis meer gemoedsrust krijgen. Wij zien mogelijkheden voor sensoroplossingen en de waarde die ze opleveren in de vorm van de talrijke en concreet bruikbare gegevens. Ze kunnen daarmee namelijk een sterk positieve invloed hebben op de situatie van chronisch zieken, doordat ze kunnen helpen kostbare ongewenste effecten, complicaties, onvoorziene heropnames op de IC-afdeling en langer-durende opnames te voorkomen.”

Philips is met de ontwikkeling van deze oplossing gestart naar aanleiding van gesprekken met zorgverleners. Zij waren op zoek naar snel inzetbare modellen voor co-creatie bij de gerichte aanpak van bepaalde problemen zoalsde ondersteuning van risicopatiënten die laag-urgente ziekenhuiszorg krijgen. Maar ook bij de revalidatie en de overgang naar de thuissituatie. Philips gaat een portfolio uitbrengen met geïntegreerde oplossingen die gekoppeld zijn met analysetoepassingen en dashboards om medici op die manier concreet bruikbare inzichten te bieden waarmee ze betere zorgresultaten kunnen realiseren, kosten kunnen besparen, en de zorg toegankelijker kunnen maken.

Met het oog op de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken – in de VS wordt 86 procent van de zorgkosten aan deze groepen besteed[1] – is de zorgsector op zoek naar kostenbesparende manieren om patiënten te monitoren, te diagnosticeren en te behandelen. Naast de op persoonlijke gezondheid gerichte Philips-programma’s die consumenten helpen om gezonder te leven en om mogelijk ziektes te voorkomen, zijn de oplossingen met online-functionaliteit van Philips voor professionele zorgtoepassingen – zoals de draagbare biosensor – ontworpen om patiënten die laag-urgente ziekenhuiszorg krijgen, te ondersteunen bij de terugkeer thuis.

Bron: Philips