Promotieonderzoek Kwakernaak: inzet data science bij psychiatrische zorg
Vrijdag 30 april verdedigt Sascha Kwakernaak haar proefschrift 'Routine outcome monitoring to improve mental healthcare practice for patients with severe mental illness; insights from a micro, meso and macro perspective' in de aula van Tilburg University.

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals psychoses, hebben vaak een veelheid aan problemen op psychisch en maatschappelijk vlak. Routine Outcome Monitoring (ROM) biedt zorgverleners inzicht in de voortgang en de behoeften van psychiatrische patiënten over meerdere jaren. Hiermee kan de zorg beter en efficiënter worden ingericht. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Sascha Kwakernaak (Tilburg University, Tranzo).

Het onderzoek laat zien dat ROM-data op individueel niveau, op het niveau van de zorginstanties en op macroniveau van het zorgsysteem aanknopingspunten biedt om de GGZ zorg te verbeteren. Zo helpen de data bij het bepalen van de behandelfocus en meer op maat gesneden zorg op basis van behoeften van de individuele patiënt. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, werk, dagbesteding en sociaal contact. In combinatie met informatie over zorggebruik is met ROM-data – dankzij de inzet van machine learning technieken – steeds beter de toekomstige zorgvraag te voorspellen.

Vraaggerichte zorg
Wanneer effectief gebruik wordt gemaakt van ROM-data is de zorg tevens kosteneffectiever. Daarbij is wel essentieel dat GGZ-organisaties consistent zijn in het gebruik van ROM in de spreekkamer en een duidelijk en transparant beleid voeren ten aanzien van ROM voor interne benchmarking. Ten slotte kan de ROM een bijdrage leveren in de transitie van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte GGZ.

Bio
Sascha Kwakernaak (1987) studeerde Klinische- en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen werkte zij negen jaar onder andere als onderzoekmedewerker en psycholoog bij een grote GGZ-instelling. Sinds 1 november 2018 werkt ze als psycholoog bij PsyMens.