Foto: Ylanite Koppens / Pexels.com

Het RAAK-onderzoeksproject Ergotherapie en DIY-technologie van Zuyd Hogeschool heeft de RAAK-award 2022 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op het op maat maken van 3D-geprinte hulpmiddelen voor mensen met een beperking.

Voor mensen met een beperking zijn hulpmiddelen essentieel om op een persoonlijke en volwaardige manier mee te kunnen doen in de samenleving. Door individuele behoeften zijn specifieke hulpmiddelen op maat helaas niet geschikt voor iedereen. Do-It-Yourself-technologie, zoals 3D-printen, biedt kansen om hulpmiddelen op maat te maken.

Twee jaar onderzoek

Lector Ondersteunende Technologie in de Zorg Ramon Daniels heeft met zijn team aan Zuyd Hogeschool twee jaar actieonderzoek uitgevoerd binnen verschillende zorgorganisaties naar het inzetten van Do-It-Yourself-technologie. Het resultaat is een variatie aan gerealiseerde producten en inzichten voor onderzoek, onderwijs en praktijk, waaronder een procesbeschrijving voor het 3D-printen van hulpmiddelen. De input kwam van ergotherapeuten of andere revalidatie-professionals en hun cliënten, én van (adaptatie)technici, 3D-print-experts, docenten, studenten en onderzoekers met een achtergrond in de zorg, materiaalkunde, ontwerpen of engineering.

Resultaten toepasbaar in de praktijk

De resultaten – procesbeschrijvingen voor het 3D-printen van hulpmiddelen met een bijhorende toolbox met handleidingen en workshops – kunnen direct gebruikt worden in zowel praktijk als onderwijs. En daar is het niet bij gebleven, het project heeft templates en instructiemateriaal ontwikkeld waarmee het maakproces van ‘hulpmiddelen naar maat’ aan de geldende Europese wetgeving (Medical Devices Regulation) voldoet. De jury is onder de indruk hoe het projectteam het hele proces van ontwerp en ook het wettelijke aspect hiervan heeft onderzocht. Er is bovendien een grote stap gezet in het verbinden van technici met ergotherapeuten met beide een eigen taal en werkwijze. Het zijn echte co-creaties en het enthousiasme van alle partijen over het projecten en de behaalde resultaten is duidelijk voelbaar. Daarnaast schreef het onderzoeksteam artikelen voor wetenschappelijke en vakpublicaties.

Prijsuitreiking op het SIA-congres

Op het SIA-congres kreeg lector Monique Lexis de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Ingeborg van der Ven. De tweede prijs is gewonnen door het project KONKRETER van Saxion. Binnen het project is een selectiemethodiek ontwikkeld die toepassingen voor 3D-betonprinten genereert en selecteert. Groenblauwe oplossingen – kansen en risico’s: hydraulisch en milieutechnisch functioneren van groenblauwe oplossingen voor klimaatadaptatie heeft de derde prijs gewonnen. Dit onderzoek biedt inzicht in de kansen en risico’s op de lange termijn voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte.

Bron: Persbericht Regieorgaan SIA