Het nieuwe hoofdgebouw van Radboudumc. Foto: Radboudumc

Op maandag 4 juli is het nieuwe duurzame gebouw A van het Radboudumc geopend voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Het Radboudumc wordt hiermee compacter, flexibeler in gebruik en krijgt een kleinere ecologische footprint. De eenpersoonskamers en slimme technologieën geven patiënten veel vrijheid en ontlasten de zorgmedewerkers. Een paar zaken vallen op.

De gehele campus gaat van 480.000 m2 naar 380.000 m2; een kleinere en compactere campus dus. Dit past bij een compacter en intensiever gebruik van de huisvesting, gebruik van hedendaagse technologie en andere manieren van (samen)werken. De inrichting stimuleert zowel binnen als buiten de kamer het herstel van de patiënt: het brengt rust waar nodig en daagt uit waar dat kan.

Healing environment

De uitgangspunten voor een healing environment zijn verwerkt in de ontwerprichtlijnen. De aandacht voor licht en zicht én voor groen dragen daar aan bij. Net als ramen die open kunnen, de verdere inrichting van het gebouw en bijvoorbeeld het uit het zicht wegwerken van aansluitingen en apparatuur. Ook de groene omgeving rondom gebouw A en op de hele campus nodigt uit tot bewegen als het kan. Hier maken zowel patiënten, bezoekers als medewerkers veel gebruik van. In het ontwerp is ook veel aandacht besteed aan ontmoetingen, bijvoorbeeld met behulp van zitjes en hoekjes.

Slimme technologie

Het nieuwe gebouw A maakt gebruik van slimme technologie. Patiënten krijgen zo meer autonomie en verpleegkundig werk is doelmatiger. De patiënt kan via een tablet digitaal de gordijnen, temperatuur en positie van het bed zelf bepalen. Daarnaast zijn er allerlei digitale voorzieningen die prettig zijn voor de patiënt en de zorg efficiënter en flexibeler inrichten voor de zorgmedewerkers. Dit kan bijdragen aan een vermindering van de werkdruk voor verpleegkundigen. Voorbeelden van de inzet van slimme technologie zijn bijvoorbeeld zorgtelefoons, digitale deurbordjes, tablets voor de patiënt en intelligente zorg- en oproepsystemen voor de patiënt én zorgverlener . Zo komen alarmen en oproepen direct bij de juiste zorgverlener terecht, bijvoorbeeld de voedingsassistent als het gaat om een glaasje water.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor het Radboudumc erg belangrijk. In de bouwplannen zijn glasgevels, vloeren en daken extra geïsoleerd om een zo laag mogelijk energiegebruik te realiseren. Zonnecellen wekken duurzame energie op, warmte-koude opslag regelt de temperatuur van het ziekenhuis en ‘eigen’ windmolens wekken extra energie op. Hierdoor wordt het verbruik tot een minimum aan CO2-uitstoot teruggebracht. Gebouw A voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen voor het BREEAM excellent keurmerk; dat is de hoogste waardering voor de duurzaamheid van een gebouw. Mark Janssen, lid Raad van Bestuur, portefeuille Bouw: “Kijkend naar de toekomst zien wij de zorgvraag veranderen en is de rol van technologie en innovatie nog belangrijker.”

Rond 2026 klaar

De compacte campus is nog niet helemaal af. Zo worden o.a. de Researchtoren en het Studiecentrum (tegenover de nieuwe hoofdingang) nog gerenoveerd en wordt uiteindelijk een groot aantal gebouwen gesloopt. Verwacht wordt dat rond 2026 de bouwactiviteiten zullen zijn afgerond.

Bron: Persbericht Radboudumc