Voor het vierde jaar op rij stijgt de algemene tevredenheid van patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Het ziekenhuis kreeg van haar patiënten in 2015 een 8,2. Drie jaar geleden was dat nog een 7,8. Dat blijkt uit de uitkomsten van het CQI, het patiënttevredenheidsonderzoek dat het Albert Schweitzer ziekenhuis, net als de meeste andere ziekenhuizen, jaarlijks uitvoert. De CQi helpt om een beeld te krijgen van hoe patiënten het ASz waarderen en waar kracht en verbeterpunten liggen. De grafiek hieronder geeft een overzicht per specialisme.
Ook vergeleken met andere ziekenhuizen is de tevredenheid gestegen. Hier scoort het ASz dit jaar voor het eerst gemiddeld. Voorgaande jaren was dit ondergemiddeld. Het meest tevreden zijn patiënten van het Martini ziekenhuis in Groningen.