Een slaaprobot die patiënten helpt om beter in en door te slapen. Een slimme rollator die naar een patiënt toe rijdt, zodra die in zijn handen klapt. OK-apparatuur die de chirurg een seintje geeft, zodra er een storing wordt waargenomen. Deze ontwikkelingen zijn mogelijk door de samenwerking tussen het Reinier de Graaf ziekenhuis en de TU Delft. Om kwalitatief nog betere en patiëntgerichtere zorg te leveren, bekrachtigden recent het Reinier de Graaf en de TU Delft, met de ondertekening van een overeenkomst, hun samenwerking.

De universiteit en het ziekenhuis werken samen in een zogenaamd ‘living lab’, waardoor zorgprofessionals van het Reinier de Graaf Ziekenhuis al in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij het innovatieproces. Zij denken mee en ontwikkelen en testen prototypes in hun werkomgeving.

Onderzoeks-OK
De inrichting van een onderzoeks-OK in Reinier de Graaf is de belangrijkste aanleiding voor het tekenen van de overeenkomst. Hierdoor krijgt de samenwerking met de TU Delft een structureel karakter. “Deze operatiekamer is uitgerust met voorzieningen die het eenvoudig maken metingen uit te voeren, zonder de behandeling te storen. Bijvoorbeeld het tempo waarmee een operatie wordt uitgevoerd, het medisch instrumentarium dat wordt gebruikt, de luchtstroom en straling. Dit onderzoek kan helpen in de toekomst processen beter te stroomlijnen en patiëntveiligheid te verbeteren,” aldus de living lab coördinator bij Reinier de Graaf, chirurg Maarten van der Elst.

Directievoorzitter Carina Hilders: “Het Reinier de Graaf ziekenhuis wil een belangrijke bijdrage leveren aan innovaties in de zorg, zodat de zorg nog veiliger en doelmatiger wordt. Door samen te werken met bijvoorbeeld partijen zoals de TU, ontstaan nieuwe innovaties en worden bestaande uitvindingen doorontwikkeld.”

Prof. dr. Jenny Dankelman van de TU Delft: “De samenwerking stelt ons in staat onderzoek te doen in een ziekenhuisomgeving, tot nieuwe medisch technologische innovaties te komen en de effecten daarvan te meten. Kennis blijft daardoor minder vaak op de plank liggen en we kunnen ideeën in de praktijk toetsen. Reinier de Graaf is als niet-academisch ziekenhuis interessant, omdat bepaalde behandelingen frequent worden uitgevoerd. Deze hoge volumes geven waardevolle onderzoeksresultaten.”

Wereldprimeur in Delft
De samenwerking tussen het Reinier de Graaf heeft in het verleden al zijn vruchten afgeworpen. Zo ontwikkelde het Delftse ziekenhuis en de TU Delft samen DORA, de Digital Operating Room Assistant. Deze digitale operatiekamer-assistent monitort en controleert in alle OK’s de medische apparatuur. Een eventuele storing in systemen is hierdoor direct zichtbaar. Dit maakt operaties veiliger en stelt zorgverleners in staat meer tijd te besteden aan de patiënt. Reinier de Graaf is het enige ziekenhuis ter wereld waarin deze digitale OK-assistent operationeel is. Dit heeft inmiddels veel belangstelling gewekt vanuit ziekenhuizen in binnen- en buitenland. En NIAZ, hét accreditatie-instituut voor de zorg, merkt het systeem eerder dit jaar al aan als ‘best practice’.

Fotobijschrift: Onderzoeks-OK in Reinier de Graaf Gasthuis Delft (Fotograaf: Paul Riem)

Bron: Reinier de Graaf