???????

De huidige norm NEN-EN-ISO 10535 ‘Tilliften voor het verplaatsen van mensen met een handicap – Eisen en beproevingsmethoden’ uit 2007, gaat dit najaar in revisie. De ontwerpteksten zijn beschikbaar voor Nederlands commentaar en experts kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Nederlandse of Europese werkgroep. Nederlandse partijen en experts die willen meepraten over eisen die aan patiëntentilliften worden gesteld, worden uitgenodigd zich aan te melden bij NEN.

De norm beschrijft eisen en testmethoden voor patiëntentilliften, waaronder verrijdbare liften,  aan de vloer gemonteerde liften en liften gefixeerd aan muur of plafond. Daarnaast zijn er eisen in opgenomen over de vormvaste lichaamsondersteuningen en de tilbanden die voor de tilliften gebruikt worden. Vanwege voortschrijdend inzicht in de techniek, de soorten tilliften die verkrijgbaar zijn op de markt en verscherpte eisen van de wet- en regelgeving, moet de norm uit 2007 worden aangepast. Daartoe is eerder dit jaar binnen zowel CEN als ISO het New Work Item Proposal aangenomen, wat groen licht geeft voor herziening van de norm. CEN en ISO werken hierin samen.

De eisen die in deze geharmoniseerde Europese en internationale norm NEN-EN-ISO 10535 gesteld worden, zijn geformuleerd naar de behoeften van de zorgverlener, alsook van de persoon die met de tillift verplaatst wordt. Ze beogen het veilig gebruik van de tilliften en de lichaamsondersteunende onderdelen. De norm wordt voornamelijk toegepast door de producenten en leveranciers van deze producten. Zij kunnen met gebruik van de geharmoniseerde norm een ‘vermoeden van overeenstemming’ met de wettelijke eisen aantonen. Input vanuit betrokken ketenpartijen is van belang voor een goede toepasbaarheid van de norm in Nederland.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? NEN richt de normcommissie ‘Patiëntentilliften en hygiënehulpmiddelen’ op welke de Nederlandse expertgroep vormt die de revisie van deze norm actief volgt en van inbreng voorziet. De eerste vergadering van de normcommissie zal plaatsvinden in september 2017 bij NEN.

Meer informatie
Indien u wilt deelnemen of meer informatie wenst, kun u contact opnemen met Ellen Drop, ellen.drop@nen.nl, tel. (015) 2 690 302.

Bron: NEN