De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft “Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2015” gepubliceerd. Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat de risico’s in de ziekenhuiszorg verschuiven. Daarom zal de inspectie de komende jaren meer aandacht besteden aan de risicovolle processen rond diagnostiek en coördinatie.

Het Resultaat Telt 2015 geeft ook de scores weer van alle ziekenhuizen in Nederland op verschillende kwaliteitsindicatoren. Door de analyse wordt duidelijk waar de risico’s liggen. Bij de verschillende ziekenhuizen maar ook bij de hele sector. De inspectie gebruikt deze bevindingen in haar toezicht.

Een aantal resultaten uitgelicht:

  • Risico’s binnen het operatieve proces en de oncologie zijn zo goed onder controle dat de inspectie daar minder aandacht aan hoeft te besteden.
  • Uit de analyse blijkt dat het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) is nog onvoldoende ingericht op de polikliniek. Klinisch is het EVS goed ingericht.
  • De overdracht van medicatie-informatie behoeft aandacht. Te veel ziekenhuizen weten nog steeds niet wanneer en hoeveel medicatieverificatiegesprekken worden gevoerd. Daarnaast zijn er meer medicatieverificatiegesprekken bij oudere patiënten dan bij kinderen. Bij opname worden veel meer gesprekken gevoerd dan bij ontslag.
  • Meer aandacht is nodig voor diagnostiek en coördinatie. Een goede diagnose bepaalt namelijk de kwaliteit en de effectiviteit van alle volgende stappen in een behandeling.

Indicatoren van de inspectie en de sector
De indicatoren zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de IGZ, de Federatie Medisch specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Wat gebeurt er met de onderzoeksuitkomsten?
De ziekenhuizen gebruiken deze indicatoren om hun processen te verbeteren. De IGZ gebruikt de indicatoren in haar toezicht. Als blijkt dat een ziekenhuis achterblijft bij bepaalde indicatoren, is dat reden voor de inspectie om het gesprek aan te gaan en indien noodzakelijk te handhaven.

Zo zorgen de indicatoren voor de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten binnen ziekenhuizen.

Bron: IGZ