CO2-reductie

De Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst heeft zorginstellingen in Nederland bewuster gemaakt van de noodzaak te verduurzamen. Het verkenningsrapport ‘Monitoringsopties Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ)’ van het RIVM stelt dat de sector gemotiveerd is zijn zorg (verder) te verduurzamen. De verkenning leert dat zorginstellingen daar voor een aantal thema’s, zoals circulaire economie, meer hulp bij nodig hebben. Er is behoefte aan prioritering van thema’s en duidelijkheid over concrete maatregelen.

Ruim 200 partijen in de zorg, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, hebben zich aangesloten  bij de ‘Green Deal Duurzame Zorg’. De afspraak gaat over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het realiseren van milieudoelen. Daarbij zijn vier hoofdthema’s geformuleerd:

Indicatoren

Het is tot dusver lastig te meten wat er inmiddels is bereikt. De partijen die de Green Deal hebben ondertekend willen daar indicatoren voor vaststellen om heldere, nationale en meetbare doelen te kunnen formuleren. Dat maakt het ook mogelijk dat alle aangesloten partijen hun werkwijze om te verduurzamen uniformeren, om zodoende gestructureerd kennis op te bouwen en te delen in de vorm van best practices. Dat is de beste strategie om de sector te verduurzamen. Een gestroomlijnde werkwijze verkleint bovendien de administratieve last voor zorginstellingen die werk maken van verduurzaming, en maakt het voor nieuwe partijen aantrekkelijker om zich ook aan te sluiten.

Faciliterende middelen

De Green Deal Zorg-partners vroegen het nieuw te vormen kabinet in april om een investering van € 334 miljoen om de zorg te verduurzamen.

Verkenning

Omdat er een landelijk monitoringsprogramma wordt opgezet voor het thema CO2-emissie, valt deze pijler buiten de scope van deze RIVM-verkenning.

>  Het rapport is te downloaden van de RIVM-site