Cardioloog Rob de Vries is vanaf 1 april gestart als Chief Medical Information Officer (CMIO) bij Treant. Als CMIO gaat hij zich voor 50% van zijn tijd bezig houden met de ontwikkeling en uitvoering van de zorg-informatietechnologie in de cure èn care. Daarnaast blijft hij voor 50% werken als cardioloog. 

 

Verbindende schakel

Als CMIO wordt Rob de verbindende schakel tussen ICT en medisch personeel zowel voor de care als de cure. Als medisch specialist denkt hij mee over alle IT-aangelegenheden binnen ziekenhuismuren. Bijvoorbeeld over het optimaliseren van het elektronisch patiëntendossier, maar zeker ook over uitbreiding van e-health toepassingen, en innovaties die vaak nauw verbonden zijn aan ICT-toepassingen. In de toekomstplannen van Treant spelen deze technische innovaties een belangrijke rol bij het inrichten van de zorg in de regio.

Cure en Care

Rob heeft al langere tijd affiniteit met informatietechnologie; naast zijn werk als praktiserend arts is hij founding father van twee bedrijven welke digitale medische toepassingen maken. Rob de Vries: ‘Wanneer er gesproken wordt over ICT-toepassingen in de cure of care, is het belangrijk dat niet alleen technische mensen daarover denken, maar dat er juist vanuit het perspectief van zorgverleners, patiënten en cliënten naar wordt gekeken. Als CMIO probeer ik een brug te slaan tussen ICT, medische staf, medewerkers en de raad van bestuur van Treant.’

Aanspreekpunt medische staf

Bij Treant krijgt Rob de (mede-)verantwoordelijkheid voor het medisch informatielandschap binnen de cure en de care. Voor functionele IT-vraagstukken is hij eerste aanspreekpunt voor en namens de medische staf. Ook voert hij het voorzitterschap van de EPD-commissie. Als CMIO legt Rob verantwoording af aan de raad van bestuur van Treant.