Rotterdam-Rijnmond verbetert digitale gegevensuitwisseling
Arjen Vos, programmamanager van Met spoed beschikbaar, bracht half april een bezoek aan de SEH van het IJsselland met taart om de start van dit project te vieren. Foto: IJsselland Ziekenhuis

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC starten een project om de digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en SEH-afdelingen te verbeteren. Zo zijn SEH’s nog beter voorbereid op de komst van de patiënt en kunnen zij sneller de juiste zorg verlenen. Ook de kwaliteit van de zorg verleend door ambulanceprofessionals wordt hiermee ondersteund. ICT-leveranciers ChipSoft en Topicus zorgen voor de technische realisatie van het project.

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland initieerde de samenwerking na de oproep van het landelijke programma Met spoed beschikbaar om koploperprojecten te starten. Hierin gaan regionale coalities van spoedzorgaanbieders samen met hun ICT-leveranciers aan de slag om digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen te realiseren. De zorgaanbieders in Rotterdam-Rijnmond en hun ICT-leveranciers zijn de eerste koplopers van Met spoed beschikbaar.

Betere zorg door de keten heen
Met de vernieuwde overdracht kunnen ambulanceverpleegkundigen gestructureerd meer relevante informatie over de patiënt vastleggen, wat zorgt voor een efficiëntere vooraankondiging en overdracht aan de SEH. Zo zijn SEH-medewerkers beter voorbereid en kunnen zij sneller de juiste zorg verlenen. Nieuw in de samenwerking tussen de Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en de drie ziekenhuizen is een digitale terugkoppeling van SEH’s naar de ambulance over de verleende zorg in de ambulance. Kwam de werkdiagnose van de ambulancezorgprofessionals bijvoorbeeld overeen met de gestelde diagnose op de SEH? Die terugkoppeling helpt ambulanceverpleegkundigen de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren en de patiëntveiligheid te vergroten.