Prostaatcarcinoom is de meest voorkomende vorm van orgaankanker onder mannen. In 2019 kregen ongeveer 13.500 mannen in Nederland deze diagnose, waarvan bijna 20% in één van de Santeon ziekenhuizen. Daarom werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom prostaatkanker. Inmiddels zijn o een aantal onderwerpen afspraken gemaakt om de aanpak organisatiebreed gelijk te trekken.

“Onze werkwijzen bleken behoorlijk van elkaar te verschillen. Dat gaf ons de kans om verbeterslagen te maken waar we trots op mogen zijn, zoals het Santeon-breed invoeren van een upfront MRI. Inmiddels is deze strategie Santeon richtlijn geworden’, aldus Jean-Paul van Basten, medisch leider prostaatkanker en uroloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. In consensusbijeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de PSA-referentiewaarde voor verdere diagnostiek middels een MRI. Deze upfront MRI vindt plaats ter voorbereiding van het biopt. Hierdoor kan er beter en gerichter gebiopteerd worden. Dit is een significante verbetering ten opzichte van voorafgaande diagnostiek, de upfront echo, omdat er minder biopten worden genomen. Bovendien worden er met de upfront MRI minder indolente tumoren aangetroffen.

Inzichtelijk maken PROMs
Onderwerpen als incontinentie en seksualiteit liggen gevoelig en blijven lastig om te bespreken maar zijn van groot belang. Het gestructureerd uitvragen van PROMs (Patient Reported Outcome Measures)-uitkomsten vergemakkelijkt de gesprekken in de spreekkamer voor arts en patiënt omdat het in de vragenlijst al benoemd is. Met deze informatie is het in de toekomst mogelijk om een ‘patients like me’ vergelijking te doen tijdens het consult tussen patiënt en zorgverlener.

Verbreding middels wetenschappelijk onderzoek
Het maken van de onderlinge kwantitatieve vergelijkingen tussen de Santeon ziekenhuizen geeft aanleiding tot het opzetten van wetenschapsprojecten. Een voorbeeld is de Triple aim1 studie, waarin de behandeling, kosten en uitkomsten op patiëntniveau worden onderzocht voor mannen met hormoongevoelig uitgezaaid prostaatcarcinoom. Tevens is een ZonMw-toekenning ontvangen voor onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de PSMA PET/CT-scan in de diagnostiek bij lymfeklieruitzaaiingen bij prostaatkanker.

Transparant verbeteren
De Santeon ziekenhuizen vinden het belangrijk transparant te zijn over de uitkomsten van zorg. Eerder al werden de resultaten van de zorg rondom borstkanker, heupartrose en CVA gedeeld. Inmiddels werken de Santeon ziekenhuizen op vijftien verschillende aandoeningen in verbetertrajecten samen.