De Duitse specialist voor sanitaire oplossingen Schell heeft een elektronische keukenkraan ontwikkeld die oplossingen biedt voor drinkwaterbeheer. De ‘Grandis E’ kan worden gekoppeld en geprogrammeerd met het Schell watermanagementsysteem SWS. Met de nieuwe ‘Grandis E’ keukenkraan en het bestaande productportfolio kunnen alle essentiële watertappunten in openbare gebouwen door Schell SWS worden beheerd.

Voor steeds meer gebouwen is de drinkwaterveiligheid en de handhygiëne van groot belang; zo ook in gemeenschappelijke keukens en in de kantine. Door de infrarood-sensor met vooraf ingestelde watertemperatuur kan de keukenkraan contactloos bediend worden. Zo wordt het risico op contactinfecties vermeden. De sensor reageert bij een afstand van ongeveer 3 centimeter op handbewegingen. Op deze manier wordt voorkomen dat de waterstraal per ongeluk aangaat als de gebruiker in de gootsteen aan het werk is. ‘Grandis E’ is ook uitgerust met een ééngreepsbediening als een continue waterstroom nodig is.

Drinkwaterkwaliteit gewaarborgd

De nieuwe elektronische Schell keukenkraan ‘Grandis E’ kan automatisch voor de benodigde stagnatiespoelingen zorgen, bijvoorbeeld wanneer een kraan lang niet gebruik wordt. Zij draagt daardoor bij aan het behoud van de vereiste waterkwaliteit. De warm- en koudwaterleiding worden onafhankelijk van de stand van de mengkraan doorgespoeld.

De geïntegreerde automatische stagnatiespoeling treedt op vastgestelde spoelintervallen in werking en ondersteunt daarmee het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Bijzonder tijdbesparend en comfortabel is het instellen van de kraan met het Schell Watermanagement-Systeem SWS voor onder andere de looptijd, de spoelhoeveelheid en de manuele afstelling van de sensor. Met de toepassing van het SMART.SWS-systeem is het zelfs niet meer nodig om fysiek in het gebouw aanwezig te zijn. Via de cloud krijgt men toegang tot een dashboard en wordt ook de bediening van de kranen mogelijk gemaakt via een smartphone, tablet of pc met internettoegang.

Montagevriendelijk

De nieuwe Schell keukenkraan is eenvoudig te monteren en inbedrijf te nemen dankzij een meegeleverde bevestigingsset voor de installatie. De maximale draaihoek van de roterende uitloop is instelbaar zodat de gebruiker hem niet over de rand van de enkele- of dubbele wasbak kan bewegen. Zo wordt er ook voor gezorgd dat de waterstroom bij hygiënespoelingen steeds in de wasbak gericht is waardoor wateroverlast wordt voorkomen.