Schoonmaakkosten stijgen - foto schoonmaker met dweil en schoonmaakkar

De schoonmaakkosten stijgen in 2022 naar verwachting met 6%. Tot die conclusie komt Service Management in een marktanalyse.

Duurdere CAO

De recent afgesloten CAO voor de schoonmaakbranche is een van de bepalende factoren in de kostenstijging van de schoonmaakbranche. Werkgevers in de schoonmaak (verenigd in Schoonmakend Nederland) en vakbonden CNV Vakmensen en FNV Schoonmaak kwamen in december tot een akkoord over een nieuwe CAO met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 juli 2024. Deze voorziet in een stapsgewijze loonsverhoging (ook van de jeugdlonen), verbeterde regelingen om eerder te kunnen stoppen met werken en voorzieningen voor scholing. Uiteindelijk kosten de nieuwe CAO-afspraken 4 á 4,5% meer dan de oude CAO.

Andere prijsstijgingen voor de schoonmaak

De sector heeft vanzelfsprekend te maken met algemene prijsontwikkelingen, zoals stijgende brandstof- en energielasten.
Schoonmaakkosten stijgen voorts aanzienlijk door de personeelswerving. De zeer lage werkloosheid van dit moment (volgens het CBS: in november j.l. 2,7 procent van de beroepsbevolking) stelt de schoonmaakbranche voor een flinke uitdaging om voldoende arbeidskracht op de been te brengen. Ook ziekteverzuim vanwege de coronacrisis legt druk op de beschikbaarheid van personeel. De recruitmentkosten zijn enorm gestegen: zij liggen 3 tot 5 maal hoger dan het gemiddelde over de afgelopen drie jaren.
De totale stijging van kosten die niet CAO-gerelateerd zijn bedragen gemiddeld 1,5 tot 2%.

Conclusie

Uit een consultatieronde van Service Management blijkt dat de prijsverhoging die de schoonmaakdiensten moet doorberekenen aan haar klanten per januari 2022 gemiddeld 5,5 tot 6,5% bedraagt.