Teamtraining bij verloskundige teams in ziekenhuizen zorgt voor vermindering van schade bij de pasgeborene tijdens acute complicaties tijdens de bevalling. Dit blijkt uit promotie onderzoek van Joost van de Ven, gynaecoloog, dat hij heeft uitgevoerd vanuit Máxima Medisch Centrum (MMC) in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ook toont Van de Ven aan dat deze manier van trainen kosteneffectief is.

Studieopzet
24 Nederlandse ziekenhuizen deden mee aan de zogenaamde “TOSTI” (Training Obstetrische Spoed Teams Interventie)-studie. In deze studie heeft de helft van de ziekenhuizen een ééndaagse teamtraining in een medisch simulatiecentrum gehad en de andere helft niet. Deze teamtraining was met name gericht op communicatie en teamprestatie. Vervolgens zijn van alle ziekenhuizen een jaar lang verloskundige complicaties geregistreerd. Tot slot is er gekeken of er verschillen te zien waren in aantal en aard van de complicaties, tussen de getrainde en niet-getrainde ziekenhuizen. Van de Ven laat zien dat schade bij de pasgeborene als gevolg van een acute noodsituatie, afneemt wanneer het verloskundige team training heeft gevolgd in een simulatiecentrum en zij elk kwartaal een herhaaltraining in het eigen ziekenhuis volgen.

Kosteneffectief
Ook is tijdens dit onderzoek een economische analyse verricht met de data van de TOSTI-studie om in kaart te brengen of hoge kosten een eventueel nadeel kunnen zijn voor een simulatietraining in een simulatiecentrum. Deze analyse toont aan dat teamtraining in een medisch simulatiecentrum kosteneffectief is als de benodigde herhaaltrainingen in het ziekenhuis zelf worden uitgevoerd. Het is voor het eerst dat de kosteneffectiviteit van simulatie teamtrainingen is berekend.

 Praktijk
In 2005 is Máxima Medisch Centrum als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met regelmatige teamtrainingen met behulp van medische simulatie. Er is toen een simulatiecentrum ingericht met een verloskamer en een neonatale intensive care unit. Door positieve resultaten op de verloskunde afdeling zijn teamtrainingen ontwikkeld voor meerdere vakgebieden.

Ter bevordering van simulatieonderwijs in de medische wereld is Medsim opgericht. Het centrum levert met simulatietrainingen een fundamentele bijdrage aan de patiëntveiligheid. Dit is een initiatief van Máxima Medisch Centrum en de Technische Universiteit Eindhoven.

Fotobijschrift: Promovendus Joost van de Ven promoveert op 27 juni

Bron: MMC