Ademen doen we allemaal, maar vaak realiseren we ons niet wat het betekent als je adem stinkt.

Het wordt je vaak niet verteld. Slechte adem wordt dan ook vaak het laatste taboe genoemd. ‘Het taboe over slechte adem doorbreken, is mijn belangrijkste doel’, stelt prof.dr. Edwin Winkel in zijn oratie.
Veel patiënten, maar veel erger nog ook behandelaars, denken ten onrechte dat slechte adem, ofwel halitose, uit de maag komt. Wanneer deze patiënten zich uiteindelijk tot het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG wenden, hebben ze reeds diverse onnodige onderzoeken gehad met vaak foute diagnoses en therapieën. Winkel wil deze vorm van onnodig medisch handelen in de toekomst uitbannen.
Achterste deel tong
Ongeveer negentig procent van de personen met halitoseklachten kan succesvol worden behandeld, stelt Winkel. Het achterste gedeelte van de tong speelt daarbij een heel belangrijke rol. Met name de microbiologie van de tongcoating is een speerpunt in het onderzoek van Winkel. De overige tien procent, de extra-orale halitosegroep, geeft nog veel problemen om goed te diagnosticeren en te behandelen. Het betreft met name de groep patiënten met ‘blood-born’ halitose. Winkel en zijn collega’s denken de oorzaak van deze problemen binnenkort te ontdekken.
Volgens Winkel is er een enorme kloof tussen de nieuwe kennis van dit vakgebied en wat er op de werkvloer, in de dagelijkse praktijk, wordt uitgevoerd. In Groningen is nu, in het curriculum tandheelkunde, halitose-onderwijs ingebouwd. Winkel stelt zicht ten doel om dat onderdeel ook te laten invoeren in het onderwijs van andere medische disciplines, en op de andere universiteiten.

  • Oratie: dhr. prof.dr. E.G. Winkel
  • Ter gelegenheid van de door de Stichting Nederlandse Vereniging voor Parodontologie ingestelde leerstoel Speciële Parodontologie, in het bijzonder Halitose
  • Titel: Over de tong
  • Leeropdracht: Speciële parodontologie, i.h.b. Halitose
  • Faculteit: Medische Wetenschappen
  • Aanmelden per mail uiterlijk een week van tevoren via: oraties@rug.nl o.v.v. oratiegegevens, eigen naam, adres en aantal gewenste plaatsen in zaal of corona (corona uitsluitend voor hoogleraren)