Het Bravis ziekenhuis heeft samen met de bedrijven ChipSoft en Philips gewerkt aan een rechtstreekse koppeling tussen de Philips Biosensor, patiëntmonitoring, geavanceerde algoritmes en het elektronische patiëntendossier van ChipSoft. Hiermee maakt het ziekenhuis opnieuw een stap voorwaarts door een deel van de patiëntenregistratie te automatiseren. De doelstelling is dat de koppeling de werklast voor verpleegkundigen verlicht zodat ze meer tijd aan de patiënt kunnen besteden en daarnaast de kans op registratiefouten verkleint. Het ziekenhuis gaat de koppeling de komende drie maanden uitproberen.

Patiëntmonitoring
De Biosensor meet doorlopend hartslag, ademhaling en detecteert wanneer een patiënt valt. De Biosensor registreert deze metingen 24 uur per dag via kleine sensoren. De metingen worden geanalyseerd door de Philips IntelliVue Guardian. Dit is een slim systeem met geavanceerde algoritmes die de metingen continue analyseert en onder andere een Early Warning Score (EWS) creëert. Deze EWS geeft verpleegkundigen een indicatie over de situatie van de patiënt en helpt hen in een vroegtijdig stadium in te grijpen wanneer de situatie van een patiënt achteruitgaat. Dit is een belangrijke stap om proactieve patiëntenzorg te realiseren waarbij een terugval van de patiënt mogelijk voorkomen kan worden voordat deze zich voordoet.

Koppeling naar het EPD
Door de koppeling met het HiX EPD van ChipSoft komen deze metingen en de EWS nu direct in het patiëntendossier te staan. Dat scheelt de zorgverleners administratie en levert kostbare tijd op die zij kunnen besteden aan de patiënt. De samenwerking met Philips en ChipSoft is een belangrijke stap voorwaarts om verschillende systemen in het ziekenhuis met elkaar te laten communiceren en gegevens uit te wisselen.

Proefperiode
Bravis probeert de koppeling de komende drie maanden uit. In deze periode kijkt het ziekenhuis of dit inderdaad meer gemak oplevert voor de patiënt én registratietijd voor verpleegkundigen bespaart.

In de praktijk
Marcel Swijnenburg, zorgmanager Bravis ziekenhuis: “Ik ben trots op onze samenwerking met Philips en ChipSoft. De biosensor is een innovatie die we heel graag wilden uitproberen en met de koppeling hebben we daar als ziekenhuis iets extra’s aan kunnen toevoegen. Door de uitwisseling van data tussen de verschillende systemen neemt de kwaliteit van zorg toe en wordt er doelmatiger gewerkt. Dit is een goed voorbeeld van digitale innovaties die nodig zijn om de zorg in de toekomst nog veiliger, patiëntgerichter en efficiënter te maken.”

Diana Kodde, teamleidinggevende: “Dit is een mooie stap vooruit. De komende tijd gaan we kijken hoe dit in de praktijk werkt.”

Murk Westerterp, Head of Connected Care bij Philips Benelux: “Deze koppeling tussen de systemen van ChipSoft en Philips is een belangrijke stap voorwaarts om connected care mogelijk te maken. Door slimme koppelingen in het ziekenhuis te creëren en optimaal gebruik te maken van metingen en data bewegen we toe naar een persoonlijke, proactieve en continue zorg voor patiënten. Bovendien verlichten we de registratielast voor zorgverleners. Voor ons staat het verbeteren van de zorg centraal bij elke innovatie die we introduceren.”