Gemiddeld verliezen elke dag alleen al ruim zes vaders en moeders met minderjarige kinderen hun partner.

Er moet van alles worden geregeld waar een nabestaande liever nooit verstand van had gehad. Hulp is dan vaak meer dan welkom. Daarom starten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de gemeente Zwolle, stichting De Jonge Weduwe en welzijnsorganisatie WIJZ vanaf vandaag met een proef.

Staatssecretaris Klijnsma: “Ik hoop dat de pilot niet alleen een meerwaarde heeft voor mensen in Zwolle en omgeving die een partner verliezen. Gemeenten in heel Nederland moeten er iets aan hebben als de eerste ervaringen te zien zijn.”
Doel van de pilot is ondersteuning bieden aan mensen die hun partner hebben verloren. Dat gebeurt op drie fronten. Daartoe opgeleide vrijwilligers (veelal ervaringsdeskundigen) gaan nabestaanden, waar zij dat nodig hebben, begeleiden en de weg wijzen in wat er allemaal op hen af komt. Er wordt gewerkt aan bredere maatschappelijke bewustwording over rouwverwerking en wat daarbij hoort. En er wordt onderzocht wat mensen aan steun hebben gemist bij mensen die al eerder een partner hebben verloren. De ervaringen van dat onderzoek worden zo mogelijk meteen deel van het eerste deel van de pilot.
De pilot heeft een looptijd van een jaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt de pilot eenmalig met een subsidie van € 122.000. Het idee is dat de gemeente Zwolle  de opgedane kennis en ervaringen deelt met andere gemeenten.
De Tweede Kamer wordt na 1 april 2017, na de oplevering van de eindevaluatie, over de uitkomsten van de pilot geïnformeerd.