Op dinsdagmiddag 10 mei 2016 organiseert NEN in Delft een symposium over het belang van infectiepreventie in ziekenhuizen.

Tijdens dit symposium wordt de keten van infectiepreventie geschetst. Het belang van afstemming binnen de infectieketen komt aan de orde; afspraken op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau kunnen hierbij steun bieden.

Met het voorzitterschap in Europa heeft Nederland de internationale aanpak van Anti Microbiële Resistentie (AMR) als prioriteit gesteld. Hierbij speelt infectiepreventie een belangrijke rol.

Infectiepreventie, het voorkomen van het optreden van infecties in de zorg, is een belangrijk wapen in de strijd tegen resistente bacteriën. Het symposium gaat o.a. in op de samenhang van meerjarenagenda van VWS en de bestaande infectiemaatregelen, ofwel de publieke en private samenwerking op het gebied van infectiepreventie. Experts gaan in op uitdagingen binnen de keten van infectiepreventie en samenwerking binnen de keten. Tevens is er aandacht voor bestaande (nationale//internationale) richtlijnen op het gebied van infectiepreventie.

Ook zal er aandacht worden besteed aan de mogelijkheden voor (internationale) samenwerking en de ondersteuning hierbij door het maken van afspraken.

Informatie en aanmelding
Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat NEN Zorg & Welzijn, marian.vanloenen@nen.nl of (015) 2 690 309.

Bron: NEN