Op 21 januari 2016 organiseert het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) het symposium ‘Werken aan Verpleegkundig Leiderschap’.
Tijdens dit symposium deelt het JBZ haar kennis en ervaring op het gebied van Verpleegkundig Leiderschap door middel van boeiende lezingen en een zestal interactieve workshops. Het symposium biedt u handvatten om daadwerkelijk een verschil tussen verpleegkundigen op MBO- en HBO-niveau te creëren. Dit leidt tot verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep en betere verpleegkundige zorgverlening.
Het symposium wordt georganiseerd voor Verpleegkundig & Medisch Managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau, HR-adviseurs, (bedrijfs)opleiders, VAR-leden en verpleegkundigen in de ziekenhuiszorg. Want alleen als je samen optrekt, wordt het een succes! Het symposium vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch van 14.30 tot 20.30u. Het aanmeldingsformulier en het complete programma vindt u op onze website: www.jbz.nl/symposium.
Kwaliteitsimpuls voor verpleegkundige patiëntenzorg
In het regeerakkoord 2014 is de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls Zorgpersoneel’ afgesproken. De regeling behelst een subsidie voor een periode van vier jaar (2014-2017). Met deze regeling wordt een impuls gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van zorgpersoneel. Dit wordt gerealiseerd door te investeren in opleiding en ontwikkeling aan de hand van een strategisch opleidingsplan. In het licht van deze regeling zet het JBZ zich onder andere in voor de ontwikkeling van niveau
5 verpleegkundigen
Het in 2013 ingevoerde onderscheid tussen niveau 4 en 5 verpleegkundigen in functie- en competentieprofiel en inschaling betekent voor het JBZ dat er daadwerkelijk een onderscheid tussen deze rollen wordt gemaakt. De weg naar operationalisering van dit verschil is echter lang. Zittende HBO-opgeleide verpleegkundigen hebben zich tot nu toe nauwelijks kunnen spiegelen aan HBO-rolmodellen. Om de gewenste situatie van kwalitatieve verbetering te bereiken, is het daarom van belang om opleidingsinterventies te richten op het ontwikkelen van het verpleegkundig rolmodel van met name niveau 5 verpleegkundigen. Daarom is binnen het JBZ, in opdracht van het platform Verpleegkundig Leiderschap, het opbouwprogramma Verpleegkundig Leiderschap ontwikkeld. Het JBZ is op dit gebied proeftuinziekenhuis van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
Jeroen Bosch Ziekenhuis
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio  ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.
Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis