Trainingen

FMT Academy stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan kennis ten behoeve van de zorgsector

FMT Gezondheidszorg richt zich op huisvesting en technologie in de zorgsector. Complexe onderwerpen die voortdurend updates van kennis vereisen. De steeds toenemende belangstelling voor het vakblad, de website en nieuwsbrief leren dat de behoefte aan dergelijke kennis groot is. Vanuit deze gedachte is de FMT Academy opgericht; een organisatie met als doelstelling een bijdrage te leveren aan kennisverbreding ten behoeve van de zorgsector.

Om tot de FMT Academy te komen zijn veel gesprekken gevoerd met een groot aantal zorginstellingen, universiteiten, HBO’s en branche- en beroepsorganisaties. Het enthousiasme bij alle betrokken partijen zorgt voor een vliegende start.

Cor van Litsenburg, uitgever van FMT Gezondheidszorg en initiatiefnemer van de Academy; “We zijn dat we  diverse activiteiten hebben kunnen organiseren samen met veel deskundige partners. De activiteiten van de FMT Academy richten zich veelal op praktische situaties. Deelnemers zullen ervaren dat ze door de activiteiten van de FMT Academy doelgericht kennis vergaren.”

Recent  werden de volgende succesvolle workshops/symposia georganiseerd:

  • Noodstroominstallaties voor ziekenhuizen
  • Besmettingspreventie in risicovolle ruimtes
  • Een thuisgevoel in de ouderenzorg; hoe realiseer je dat?
  • Nieuwe richtlijn CSA in relatie tot praktijkervaringen

De FMT Academy staat voor hoogwaardige cursussen, opleidingen, workshops etc. door gekwalificeerde deskundigen. FMT Academy werkt hiervoor samen met onder andere diverse universiteiten, HBO’s, kennisorganisaties en zorginstellingen. De FMT Academy speelt met haar aanbod ook in op de actualiteit.