inhaalzorg Treant
Foto: Orthopeed Floris den Boer en mevrouw van Selling (door Je Leukste Foto)

Door afschaling van de reguliere zorg vanwege corona was de wachttijd voor een nieuwe heup bij Treant flink opgelopen. Dankzij de samenwerking met OCON Orthopedische kliniek is het gelukt deze wachttijd flink te verkorten. Sinds afgelopen december zijn 98 patiënten geholpen aan een nieuwe heup. Deze patiënten hadden normaal nog eens drie tot zes maanden langer moeten wachten.

Door corona zijn lange wachtlijsten ontstaan, waardoor ziekenhuizen met inhaalzorg te maken hebben. Floris den Boer, orthopeed bij Treant: ‘Orthopedie heeft veel stilgelegen tijdens corona. Ten opzichte van andere vakgroepen hebben wij minder acute patiënten. OK-personeel en verpleegkundigen werden daarom ingezet voor coronazorg, wat invloed had op de OK-capaciteit. Dit resulteerde in enorme wachtlijsten. We zijn extern naar een oplossing gaan zoeken om deze wachtlijsten zo snel mogelijk naar een normaal niveau te krijgen. Zo kwamen we bij OCON terecht.’

Sneller op de been

Dagmar Wikkerink, manager kwaliteit & capaciteit bij OCON: ‘Wij zien de urgentie om wachttijden zo kort mogelijk te houden. Juist in orthopedie. Patiënten hebben vaak te maken met pijn en worden belemmerd in hun mobiliteit. Dit kan grote gevolgen hebben voor lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook in relatie tot bijvoorbeeld werk of gezin. Daarom is het zo mooi dat we konden helpen. Patiënten van Treant zijn nu veel sneller op de been dan verwacht.’

Patiënten van Treant zijn bij OCON in Hengelo geopereerd. Ze zijn behandeld door hun eigen orthopeed. OCON faciliteerde en ondersteunde tijdens het behandeltraject. De kliniek in Hengelo was verantwoordelijk voor de preoperatieve screening, de anesthesie en assistentie tijdens de operatie. En nadien de verzorging op de verpleegafdeling. De poliklinische nazorg was vervolgens weer in handen van Treant.

Mogelijk verdere samenwerking

Beide ziekenhuizen sluiten een verdere samenwerking in de toekomst niet uit. Floris den Boer: ‘Op dit moment is de capaciteit bij Treant voldoende. Maar afhankelijk van deze capaciteit in combinatie met de ontwikkelingen op het gebied van corona, kunnen we in de toekomst nog eens een beroep op elkaar doen. Dit keer hebben we heupprotheses gedaan. Praktisch gezien was dit het meest haalbaar. De materialen die OCON gebruikt bij het plaatsen van een heupprothese zijn bijna gelijk aan de materialen die we bij Treant gebruiken. Maar ook op andere orthopedische gebieden zijn de wachttijden lang. Bij knieën bijvoorbeeld. Maar deze patiënten kunnen nu natuurlijk ook eerder geholpen worden. Een bijkomend voordeel van de samenwerking.’