Alle cliënten van Rivas hebben al enkele jaren de beschikking over een cliëntportaal waarop zij delen van hun medisch dossier bij Rivas in kunnen zien. Persoonlijke gegevens, een overzicht van operaties en opnames die in het Beatrixziekenhuis hebben plaatsgevonden, polikliniekafspraken, verwijzingen, informatie over allergieën en medische correspondentie worden getoond. Onlangs is het portaal grondig gewijzigd. De opmaak en de navigatie zijn verbeterd. Maar belangrijker nog is de uitbreiding van de getoonde informatie met onder andere uitslagen van onderzoeken. Het cliëntportaal is toegankelijk via www.rivas.nl/clientportaal.

 

Ook uitslagen van onderzoeken digitaal beschikbaar
Steeds meer informatie komt via het cliëntportaal beschikbaar voor cliënten. Zo zijn sinds kort ook de laboratoriumuitslagen, uitslagen van microbiologische onderzoeken, pathologieverslagen en radiologieverslagen zichtbaar. Om het voor behandelaars mogelijk te maken de uitslagen eerst met de cliënt te bespreken, worden alle uitslagen met een vertraging van drie weken getoond. Verder is er een overzicht van actuele en gestopte medicatie, zoals die bij Rivas bekend is, beschikbaar op het cliëntportaal. Op die manier kunnen cliënten zelf controleren of dit nog klopt. Dit komt de medicatieveiligheid te goede.

Eigen regie over gezondheidssituatie
Sinds een aantal jaren werkt Rivas, zowel in het ziekenhuis als in de verpleeghuizen en bij de thuiszorg met één elektronisch dossier per cliënt. Hierdoor zijn alle gegevens bij de volgende behandelaar in de Rivas-keten bekend, ongeacht bij wie de cliënt binnen Rivas onder behandeling is. ‘Als innovatieve gezondheidsorganisatie vinden we het voeren van regie over de eigen gezondheidssituatie belangrijk’, vertelt Frank van Oosterhout, voormalig orthopeed bij Rivas en projectleider voor het cliëntportaal. ‘Inzage in het eigen dossier is daarom logisch. Voor het voeren van eigen regie, is het namelijk van belang dat de cliënt beschikt over voldoende informatie. Daarom vinden we het belangrijk dat functionaliteiten fasegewijs steeds verder worden uitgebreid.’

Veilige toegang
Om toegang tot het portaal te krijgen heeft de cliënt een DigiD-code met SMS-functie nodig. ‘Rivas hecht grote waarde aan de veiligheid van het systeem. Daarom is gekozen om aan te sluiten bij het systeem van inloggen met DigiD dat ook wordt gebruikt door overheidsinstellingen. Daarnaast vindt nog een extra beveiligingsstap plaats via SMS-verificatie.’

 

Meer informatie
Meer informatie over- en toegang tot het cliëntportaal is te vinden via www.rivas.nl/clientportaal.

Fotobijschrift:  Door cliënten inzicht te geven in specifieke informatie over hun gezondheid, aandoening en behandeling, wil Rivas hen de mogelijkheid bieden om meer regie te voeren over de eigen gezondheidssituatie.

 

Bron: Rivas