Patiënten geven de complexe zorg in de acht universitair medische centra een hoog cijfer, net als in voorgaande jaren.

De behandeling in de polikliniek krijgt een 8,3. De behandeling bij opname in het ziekenhuis krijgt een 8,2. Dat blijkt uit een patiëntenonderzoek dat NFU heeft laten uitvoeren.

De NFU doet elk jaar een patiëntenonderzoek in de umc’s. Dit keer zijn 103.000 patiënten uitgenodigd om deel te nemen. Hun werd gevraagd naar de ervaringen tijdens een ziekenhuisopname of in de polikliniek, en wel volgens de zogenoemde Consumer Quality Index (CQ-index). De vragenlijst over ziekenhuisopname is ingevuld door 31,1 procent van de daarvoor benaderde patiënten, die over de polikliniek door 27,9 procent.
Met het onderzoek willen de umc’s te weten komen of ze volgens de patiënten goede zorg leveren en op welke punten die beter kan. Door naar de patiënten te luisteren en de zorgkwaliteit waar mogelijk te verhogen, hopen de umc’s nog beter aan te sluiten bij hun wensen, behoeften en vragen. De Raden van Bestuur van de umc’s bespreken de resultaten van dit onderzoek ieder jaar met hun afdelingen en hun cliëntenraden. Ook probeert men te leren van elkaars ‘best practices’; onderdelen waarop umc’s elkaar overtreffen.
Dit is de derde keer dat het patiëntervaringenonderzoek is uitgevoerd. De umc’s werken hard aan verbetering. Dat is terug te zien in de resultaten: elk jaar gaan de scores iets omhoog.
Lees hier de samenvatting van het onderzoek.
Bron: NFU