Het UMC Utrecht heeft opnieuw de accreditatie behaald op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid van de Joint Commission International (JCI). Het ziekenhuis werd hierbij op ongeveer 1.400 aspecten beoordeeld en scoorde o.a. goed op onderwerpen als kwaliteit en veiligheid en betrokkenheid bij de patiënt.

De JCI is een onafhankelijk instituut dat door de World Health Organization is erkend en  wereldwijd zorginstellingen toetst. JCI werkt volgens de zogenaamde tracermethodiek: de auditoren volgen het spoor (´trace´) dat een patiënt door de organisatie aflegt. Vanaf de telefonische aanmelding, aan de balie, tot en met de opname en het hele proces daarna. Met deze methode onderzoekt JCI of er goede afspraken zijn gemaakt en of die ook nagekomen worden, en of processen op elkaar aansluiten. Allemaal met de kwaliteit en de veiligheid voor patiënten, bezoekers en medewerkers in het achterhoofd.

Het UMC Utrecht heeft in 2013 voor het eerst accreditatie van de JCI gekregen.

Bron: UMC Utrecht