De toename van chronische en complexe zorg, vraagt om een adequaat antwoord van de eerste lijn. Om deze toename goed op te kunnen vangen en goede kwaliteit te blijven leveren is meer samenwerking en coördinatie nodig. Via een online kennisnet is het mogelijk kennis en ervaring te delen. Deze ontmoetingsplek stimuleert kennisuitwisseling en faciliteert samenwerken. Het is een interessante oplossing voor o.a. gezondheidscentra om samenwerking en communicatie met professionals binnen en buiten het gezondheidscentra te bevorderen. Het verkort lijnen, verlaagt drempels en draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de zorg.

 

“Samenwerken levert betere zorg op, dan niet-samenwerken”
Het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) bedient zo’n 40.000 patiënten in de omgeving van Tiel (Gelderland) en omvat onder meer 15 huisartsenpraktijken, 4 apotheken, 2 fysiopraktijken en diverse meer specifieke zorgverleners als een podotherapeut en verloskundige. “Alles met het idee: samenwerken levert betere zorg op, dan niet-samenwerken”, zegt Martijn Leeflang, die als algemeen manager al meer dan tien jaar werkzaam is bij de Tielse instelling.

 

Sinds kort maakt ECT gebruik van het Umenz Kennisnet. “Binnen ons gezondheidscentrum wil ik zorginhoudelijke en niet zorginhoudelijke samenwerking verder stimuleren. De patiënt staat centraal en het is belangrijk dat de verschillende professionals goed samenwerken om die patiënt optimaal te kunnen bedienen. Met het kennisnet hebben we een instrument in handen dat hierbij ondersteunt. Niet alleen professionals uit het centrum, maar bijvoorbeeld ook wijkteams krijgen toegang tot specifieke informatie of werkgroepen. Op deze manier wordt online samenwerken met professionals buiten ECT ook ondersteund.”

 

Umenz Kennisnet
Op het Umenz kennisnet brengt u medewerkers en professionals online samen. Het kennisnet fungeert als social intranet voor uw gezondheidscentrum. Er is ruimte voor nieuws en activiteiten en het bevat een sociale kaart met alle zorgprofessionals uit uw gezondheidscentrum en de kring daarbuiten. Protocollen kunnen worden beheerd en via de vraag en antwoord module kunnen medewerkers elkaar snel helpen. In online werkgroepen werken professionals samen en delen ze relevante documenten.

 

De online adviseurs van Umenz ondersteunen organisaties bij de inrichting van het kennisnet. Tijdens interactieve sessies bepalen we gezamenlijk welke modules nodig zijn om optimaal rendement te behalen en op welke manier we medewerkers enthousiasmeren en activeren.

 

Umenz – het vernieuwende concept voor online zorgverlening
Het Umenz Kennisnet is onderdeel van het Umenz Zorgconcept dat verder bestaat uit de Umenz app, het zorgportaal en de Utouch. Umenz is een totaaloplossing voor informatie en communicatie in de eerstelijnszorg. Het stelt de zorgverlener in staat om de patiënt op een moderne manier te informeren en te begeleiden tijdens het zorgtraject. Het maakt digitale dienstverlening mogelijk en helpt patiënten regie over hun zorg en gezondheid te voeren en de uitkomst van de behandeling te verbeteren. Umenz is in te zetten door zelfstandige huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en gezondheidscentra.

Het Umenz zorgportaal is een gestandaardiseerde website voor de zorgverlener, boordevol betrouwbare medische informatie over ziektebeelden en medicijnen in de vorm van tekst en video. Patiënten kunnen via het portaal gemakkelijk een afspraak plannen en herhaalrecepten aanvragen.

De Umenz app is een zelfmanagement app voor patiënten met chronische ziektebeelden. Met de app hebben patiënten meer regie over hun eigen zorg en staan ze in direct contact met hun zorgverlener(s) of apotheker. Via een beveiligde verbinding kunnen o.a. berichten worden verstuurd, gevalideerde vragenlijsten worden afgenomen en herhaalrecepten met instructievideo’s worden uitgeschreven. De interactie tussen patiënt en zorgverlener zorgt voor een beter inzicht in het ziekteverloop. Dit vergroot de doelmatigheid van de behandeling. Met de app wordt de zorgverlener gefaciliteerd om zijn patiënt goed te kunnen begeleiden: op de juiste manier én op de juiste momenten.

De Utouch biedt relevante informatie over ziektebeelden en medicijnen. De software presenteert ziektebeeldinformatie op een zuil in de wachtkamer of op de pc van de zorgverlener. Als zorgverlener bepaal je zelf welke informatie je uit de rijke database wilt presenteren, bijvoorbeeld de meest voorkomende ziektebeelden of juist seizoensgebonden informatie.

Bron: Umenz