Het UZ Brussel wil met 3 grote bouwprojecten het bestaande ziekenhuis uitbreiden en reorganiseren tot een modern, logisch gestructureerd ziekenhuis.

Het gebouw moet aan de behoeften van patiënten en zorgverstrekkers voldoen.  

Het ziekenhuis kampt met een gebrek aan ruimte, liggen de diensten versnipperd en is de infrastructuur op sommige diensten verouderd. Na 35 jaar is de gezondheidszorg geëvolueerd en  moet het ziekenhuis mee-evolueren. Daarom bouwt UZ Brussel op de bestaande campus een vernieuwd ziekenhuis en het volgt daarbij het concept van “zorgende” architectuur.

Het project wordt opgedeeld in 2 grote fases, VIPA 1 en VIPA 2, die elk op hun beurt uit een aantal deelprojecten/bouwfasen bestaan

Fase 1 (VIPA 1)

Vanaf januari 2017 starten de voorbereidende werken voor de bouw van het nieuwe Medisch Technisch Blok (MTB). Het is het grootste en meest ingrijpende bouwproject van het Ruimteplan. In dit gebouw zullen medische beeldvorming, het oncologisch centrum, intensieve geneeskunde, hemodialyse, anatomo-pathologie, het operatiekwartier, het chirurgisch dagziekenhuis, het cathlab en de logistiek ondersteunende diensten ondergebracht worden. Het medisch technisch blok zal afgewerkt zijn in 2025.

Het optrekken van een ‘landmarkgebouw’, een gebouw met een duidelijk herkenningspunt, waar de administratie en de centrale hal van het ziekenhuis zullen komen. Het Landmarkgebouw wordt voorzien tegen 2020.

Fase 2 (VIPA 2)

  • Het sluiten van de gebouwstructuur aan de achterzijde van het ziekenhuiscomplex om op die wijze een meer geconcentreerde gebouwenstructuur te bekomen. Ook de expertisecentra van het UZ Brussel krijgen in deze uitbreiding een nieuwe plaats in het geheel.
  • Het ziekenhuis is bijna 40 jaar oud. Het is dringend aan vernieuwing toe zodat patiënten met de best mogelijke zorg kunnen omringd worden. Daarom kunnen we niet wachten tot fase 2 om bepaalde werken uit te voeren. Vandaar dat er een aantal tijdelijke constructies werden gebouwd om een goede zorg te kunnen garanderen aan de patiënten. Het gaat o.m. om de spoedgevallendienst en het oncologisch centrum.
  • Het UZ Brussel rekent voor de realisatie van haar project, op de Vlaamse en de federale overheid. Via subsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) moeten de  bouwkosten gefinancierd worden. Momenteel is de Vlaamse regering een nieuwe VIPA-regeling voor ziekenhuizen aan het uitwerken. Voorlopig zijn de VIPA-gelden dus bevroren. Omdat het UZ Brussel het Medisch Technisch Blok noodzakelijk vindt, start het ziekenhuis alvast met eigen middelen aan de voorbereidende werken van het bouwproject.

Bron: UZ Brussel

Foto: Ruimteplan UZ Brussel (fragment website)