Het UZ Brussel zet een nieuwe stap in zijn ondersteuning van patiënten en bezoekers. Voor velen is een ziekenhuis een ingewikkeld en ondoorzichtig kluwen van diensten en specialiteiten. Zeker wie voor het eerst in het ziekenhuis komt, heeft het soms moeilijk om zijn weg te vinden. Naast de informatiebalies die bemand worden door vrijwilligers, opent het UZ Brussel als eerste in België een informatiecentrum ‘info@UZ’.

In de grote inkomhal (route 150) is een speciale ruimte voorzien waar patiënten en bezoekers van maandag tot vrijdag (telkens van 10 tot 15 uur) op maat service-informatie kunnen krijgen, d.w.z. correcte informatie over de diensten en consultaties en de dienstverlening door het UZ Brussel. Er staan ook twee pc’s waarop patiënten, indien nodig met begeleiding, zorggerichte informatie kunnen opzoeken en afprinten. Het informatiecentrum ‘info@UZ’ zal ook alle folders en brochures centraliseren die in het UZ Brussel beschikbaar zijn. Op vraag wordt er ook het patiëntenportaal van het UZ Brussel gedemonstreerd.

Digitale kloof
Met het initiatief zet het UZ Brussel een belangrijke volgende stap in de drempelverlaging naar patiënten toe en wil het de patiënten ondersteunen om zelf aan het stuur te zitten van hun zorgproces. Het is ook mee een antwoord op de ‘digitale kloof’ ; niet iedereen heeft toegang tot en vindt zijn weg op het internet. Een volgende belangrijke stap is de lancering van een totaal nieuwe internetsite www.uzbrussel.be.

 De opening van het informatiecentrum ‘info@UZ is niet de eerste stap die het UZ Brussel zet in de meer dan gewone begeleiding van en het luisteren naar patiënten. Zo organiseert het UZ Brussel al drie jaar geregelde ontmoetingen met een groepje patiënten waar deze, zonder voorafgelegde agenda, aan de directie feed-back kunnen geven over hun ervaring met de zorg die het UZ Brussel aanbiedt. Het informatiecentrum zelf is overigens ook het resultaat van een werkgroep met patiënten en van overleg met zorgverstrekkers binnen het ziekenhuis.
De reacties op het nieuwe informatiecentrum ‘info@UZ’ zullen doorlopend worden geëvalueerd zodat het initiatief mee kan evolueren met de verwachtingen van patiënten en bezoekers.
Afbeelding: fragment van website UZ Brussel.
Bron: UZ Brussel