Boven – Header
Boven – Header
Boven – Header

Verhoog kwaliteit in de zorg met populatiemanagement

Populatiemanagement (PM), datagebruik ten behoeve van een specifieke groep, wordt steeds vaker ingezet om problemen in de zorg inzichtelijk te maken. Zo kunnen slechter scorende zorgaanbieders geïdentificeerd worden en regionale verschillen worden verklaard. Roy Hendrikx analyseerde data uit tientallen PM-initiatieven in onder meer de VS, UK en Nederland (zoals Zorgkaart Nederland). Conclusie: PM initiatieven halen lang niet altijd de gestelde doelen. Vrijdag 21 juni verdedigt hij zijn proefschrift Measuring Populations aan Tilburg University.

Bij populatiemanagement richt de zorg zich op de behoeften van een specifieke groep mensen e/o patiënten met een bepaalde aandoening. Data, verkregen via (online) vragenlijsten, geven een beter beeld van de problemen binnen zo’n populatie.

Evaluatie Triple Aim

Het doel van populatiemanagement is drieledig (Triple Aim): 1) de volksgezondheid verbeteren, 2) de kwaliteit van zorg verhogen, 3) de groeiende kosten verminderen. Evaluatie van PM-initiatieven is dan belangrijk om de voortgang vast te stellen en om zorgbeleid in de goede richting te sturen. Hendrikx analyseerde zo tientallen initiatieven in de VS (bv. Minnesota Health Model), UK (bv. National Health Service Kernow), Canada, Duitsland (bv. Gesundes Kinzigtal), Spanje, Italië (bijv. Veneto), Nieuw Zeeland en Nederland (bv. Blauwe Zorg in Limburg, Friesland Voorop, Vitaal Vechtdal). De promovendus laat zien dat in die PM-initiatieven de Triple Aim evaluaties nog steeds tekortschieten en niet alle dimensies worden onderzocht.

 

Meten

Voor het meten kunnen vragenlijsten (zoals SF12, PAM13 en MijnKwaliteitVanLeven.nl) in hun huidige vorm gebruikt blijven worden. Om een zinvolle vergelijking tussen PM-initiatieven te krijgen moeten wel demografische, persoonsgebonden en leefstijlfactoren worden meegenomen. Deze factoren verklaren echter niet alle verschillen tussen initiatieven. Er is dan ook nader onderzoek nodig naar andere factoren buiten de zorg (bv. geluidsoverlast) die verschillen kunnen verklaren.

Data Zorgkaart Nederland

Hendrikx analyseerde ook de dataset van Zorgkaart Nederland om te kijken of de ratings die patiënten geven aan zorgaanbieders (oordelen over deskundigheid, informatievoorziening, vriendelijkheid, uitleg, beschikbare tijd e.d.) gebruikt kunnen worden om slechter scorende aanbieders te identificeren. Opmerkingen die patiënten maken bij de ratings over hun huisarts met betrekking tot vriendelijkheid, luisteren of deskundigheid bieden extra inzicht in de ervaren zorgkwaliteit.

 

Roy Hendrikx (Maastricht, 1991) studeerde Health Sciences in Maastricht en behaalde er zijn master in Global Health in 2013. In 2014 startte hij zijn PhD-project voor Tranzo en het RIVM, met als promotor Caroline Baan (Tranzo) en prof. Dirk Ruwaard (UM).

FMT Gezondheidszorg Nieuwsbrief

U wilt op de hoogte blijven van de technologie, wetenschap en innovatieve huisvesting in de zorg. Abonneer u daarom nu gratis op de elektronische nieuwsbrief van FMT Gezondheidszorg.
Name
Email
Secure and Spam free...