De topklinische Sint Franciscus Vlietland Groep stimuleert verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek als bron van innovatie.

Het levert een belangrijke bijdrage aan zorgverbetering en kennisvergroting van verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. Om resultaten van verpleegkundig onderzoek te delen, is er jaarlijks een Wetenschapsdag voor zorgprofessionals waar iedere medewerker van de Sint Franciscus Vlietland Groep welkom is om aan deel te nemen of bij te wonen.

Winnaars wetenschapsdag Zorgprofessionals
Op dinsdag 30 juni 2015 presenteerden vijftien verpleegkundigen hun onderzoeksresultaten door middel van posterpresentaties en een twee minuten durende pitch voor de toeschouwers en juryleden. Aan het einde van de middag werd de prijsuitreiking verzorgd door de jury. De eerste prijs voor de Beste poster ging naar Linda van Leeuwen (onderzoeksthema: geluid op de IC) en tweede prijs voor de Beste poster was voor Jolanda van Selst (onderzoeksthema: uitkomsten van de zwangerschap bij vrouwen met diabetes: spelen type diabetes en etniciteit een rol?). Marleen Alblas ontving de prijs voor de Beste scriptie (onderzoeksthema: kwantitatief patiëntenonderzoek naar de begeleiding door verpleegkundigen bij urine-incontinentie). Anja van Wijk ontving de prijs voor de Beste pitch (onderzoeksthema: optimale psychosociale zorg).
Inspirerende sprekers
Marianne Brackel, arts en ex-IC-patiënt, sprak over de gevolgen van een Intensive Care-opname, sinds kort bekend als het Post IC-syndroom. Met nieuwe inzichten van haar onderzoek kan gezondheidswinst geboekt worden en kunnen patiënten betere begeleiding krijgen. De tweede spreker was Connie Dekker, lector in Evidence-Based Care in Nursing en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit.
Topklinisch Ziekenhuis (STZ)
Om deze topklinische zorg nu en in de toekomst te kunnen leveren, heeft de Sint Franciscus Vlietland Groep veel aandacht voor opleiding, bijscholing, vernieuwing en (verpleegkundig) wetenschappelijk onderzoek. Het ziekenhuis wil haar medewerkers stimuleren in het doen van onderzoek en heeft daarom een groot trainingsaanbod voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.