V&VN werkt geregeld mee aan de totstandkoming van nieuwe en vernieuwde zorgstandaarden en richtlijnen.

Zo is de afdeling V&VN Neuro & Revalidatie intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Richtlijn Nieuwe of verergerde slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen in ziekenhuis of verpleeghuis. “In de richtlijn is een zeer belangrijke rol voor de verpleegkundigen weggelegd”, zegt Miriam Gruppelaar, verpleegkundig specialist en namens V&VN Neuro & Revalidatie betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe richtlijn, staat te lezen op de ebsite van V&VN.
“Het doel van deze richtlijn is vooral dat er meer aandacht komt voor slaap. En dat er zicht komt op slaap zonder gelijk naar slaapmedicatie te grijpen bij acuut opgenomen ouderen in een ziekenhuis of verpleeghuis”, zegt Gruppelaar. Verpleegkundigen dienen bij oudere patiënten bij opname vragen te stellen over bestaande slaapproblemen en medicatie die de slaap mogelijk beïnvloeden, en te vragen naar een eventueel delier in het verleden. Bij oudere opgenomen patiënten dient vervolgens dagelijks naar de ervaren slaap te worden gevraagd. Bij nieuwe of verergerende slaapproblemen is het wenselijk de oorzaken hiervan te worden onderzoeken. Gruppelaar: “De helft van de ziekenhuisbedden is in gebruik door 65-plussers en het aantal kwetsbare ouderen neemt de komende decennia verder toe. In het ziekenhuis zijn er tal van redenen waardoor slaapproblemen worden ervaren. Toch was er nog geen richtlijn hiervoor.”
Zorgstandaard
Ook is V&VN betrokken bij diverse NHG standaarden. V&VN Longverpleegkundigen heeft meegeschreven aan de derde herziening van de NHG Standaard Astma bij volwassen en COPD. Deze standaard geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van astma bij volwassenen.
V&VN Pijnverpleegkundigen heeft meegeholpen bij de ontwikkeling van de NHG Standaard Pijn. Deze standaard omvat richtlijnen voor het beleid en de diagnostiek bij volwassenen en kinderen met acute pijn en volwassenen met chronische pijn.
Nieuwe richtlijnen
• Richtlijn Constitutioneel Eczeem
De richtlijn vormt een leidraad voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling, nazorg, follow-up en begeleiding van patiënten met Constitutioneel Eczeem (CE). Het doel van deze richtlijn is verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg en begeleiding van de klinische besluitvorming.
• Richtlijn Erfelijke Darmkanker
De richtlijn is bedoeld om de nieuwe genetische technieken zorgvuldig en gemakkelijk in te passen in de gezondheidszorg en optimaal gebruik te maken van technieken voor vroege opsporing en behandeling. Deze richtlijn is ontwikkeld met betrokkenheid van V&VN Oncologie.
• Richtlijn Gliomen en Richtlijn Meningeoom
Deze richtlijnen geven aanbevelingen over diagnostiek, behandeling, nacontrole, nazorg en organisatie van zorg bij patiënten met een (mogelijk) glioom of meningeoom. V&VN Neuro & Revalidatie is betrokken geweest bij deze richtlijnen.
• Richtlijn Nierstenen
Het doel van deze richtlijn is de zorg voor volwassen patiënten met (verdenking op) nierstenen op een hoog niveau te brengen en te houden, volgens de laatste stand van de wetenschap en met oog voor praktische aspecten van deze zorg en andere overwegingen die van belang kunnen zijn. V&VN Urologie is hierbij betrokken geweest.
De Richtlijn Basaalcelcarcinoom en Richtlijn ‘Behandeling van het Basaalcelcarcinoom (BCC)
zijn herzien. Alle richtlijnen staan in de databank richtlijnen. –
Bron: V&VN