Witlox

Onafhankelijk adviesbureau brandveiligheid

Witlox Brandveiligheid is een adviesbureau. Op alle terreinen van brandveiligheid dus zowel bouwkundig als installatie als organisatie (BIO) wil zij haar kennis en praktijkervaringen ten dienste stellen van alle betrokkenen bij brandveiligheid. Of u nu gebouweigenaar, huurder, adviseur, inspecteur, installateur, aannemer, producent of handelaar bent, wij willen met u brandveiligheid op een hoger plan brengen.

Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften in het bouwbesluit is het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel.

‘WIJ WILLEN MENSEN VEILIG LATEN VLUCHTEN’

Voor het bouwbesluit is het behouden van uw bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen geen doelstelling. Voor u waarschijnlijk wel!

‘WIJ WILLEN UW CONTINUITEITSRISICO’S EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING DEFINIEREN EN VERTALEN NAAR GEWENST NIVEAU VAN BRANDVEILIGHEID.’

Witlox Brandveiligheid is een geheel onafhankelijk adviesbureau en kwaliteitsborger. Zij wordt ingeschakeld bij de outsourcing van beleid over brandveiligheid, maar ook voor kwaliteitsverbeteringen van afdichtings-, en aannemingbedrijven, inspecties, opleveringen en inventarisaties. Daarbij werken we op strategisch, tactisch- én operationeel niveau ter ondersteuning van facility managers, hoofden technische dienst en directies in zowel publieke- als private sector.

Wij leiden onze relaties door het woud van regels en werkelijkheid en scheppen orde met jarenlange kennis van praktijk en theorie. Samen met ú bepalen wij uw beleid voor échte brandveiligheid door middel van Riskmanagement en kwaliteitsborging.

Adres Nieuwstraat 30, 5491 VD Sint-Oedenrode
Telefoon +31(0)85 877 11 98
E-mail info@witlox-brandveiligheid.nl
Website https://witlox-brandveiligheid.nl/