Het aantal medische incidenten in ziekenhuizen wordt al ruim tien jaar bijgehouden in een landelijke database. Ziekenhuisapotheker Michiel Duyvendak van het Antonius Ziekenhuis Sneek/Emmeloord heeft er zijn missie van gemaakt om het aantal incidenten rond het toedienen van medicijnen terug te dringen. Op 30 maart kreeg het Antonius ziekenhuis de GS1 Pluim uit handen van Hendrik Jan Roel, voorzitter van het bestuur van GS1 Nederland en Executive Vice President Finance Albert Heijn.

Tijdens de uitreiking van de GS1 Pluim aan Antonius Ziekenhuis-apotheker Michiel Duyvendak zei de voorzitter van GS1 Nederland Hendrik Jan Roel: “Het is jullie missie om ook andere ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties aan de slag te laten gaan met barcodering op het kleinste niveau. U voelt zich soms een soort dominee, want u laat geen kans voorbij gaan om daar aandacht voor te vragen. Ik ben ervan overtuigd dat hard werken loont. Het Antonius Ziekenhuis is daar een goed voorbeeld van. De GS1 Pluim is voor jullie.”

Ruim 30 procent van de medische incidenten heeft te maken met fouten bij het toedienen van medicijnen, zo blijkt uit analyse van de cijfers die door de landelijke database wordt bijgehouden. “Als zorgverlener wil je mensen beter maken en niet slechter door toediening van verkeerde medicijnen”, aldus Duyvendak. “Uit onderzoek blijkt dat met barcodeverificatie 50 procent van de ernstige toedieningsfouten is te voorkomen.”

In het Antonius Ziekenhuis startte hij in 2011 met het project ‘Toedieningsregistratie van geneesmiddelen met barcodes’. Kort gezegd komt het erop neer dat op elke afzonderlijke pil, ampul, zetpil etc. een barcode staat, die aan het bed wordt gescand, om te controleren of de juiste medicatie bij de patiënt terechtkomt.

Dagelijks nog medicatie van een sticker met barcode voorzien
“Met GS1 hebben we ook de geneesmiddelen in ons assortiment geïnventariseerd, zodat we weten welke fabrikanten de standaarden goed hanteren. Om de software goed te laten werken, zijn uniforme standaarden voor de barcodes belangrijk. Alleen dan kunnen de controles betrouwbaar worden uitgevoerd en worden verpleegkundigen niet geconfronteerd met medicatie die niet wordt herkend. We werken er hard aan de industrie ervan te doordringen hoe belangrijk zo’n standaard is. En proberen we de industrie te bewegen barcodes te zetten op elke individuele geneesmiddelverpakking (‘single unit of use’). Maar zover zijn we nog niet. Dat betekent dat we nog dagelijks zelf medicatie van een sticker met barcode voorzien.”

Verschuiving naar intensievere zorg thuis
Volgens Duyvendak is barcodering op medicijnen belangrijk voor ziekenhuizen, maar ook voor andere zorgorganisaties. “Er is een verschuiving gaande naar steeds intensievere zorg thuis, dus ook voor thuiszorgverleners zou het goed zijn met een dergelijk systeem te werken. Nu wordt die controle met het blote oog gedaan, maar controle via een barcode werkt altijd beter. Het is efficiënt, doelmatig en veiliger voor de patiënt.”

Lange adem
De missie van Duyvendak is er een van een lange adem, zo heeft hij inmiddels al wel door. Na zes jaar is er veel bereikt, maar het gaat erg langzaam, vindt hij. Mede daarom vindt hij het zo belangrijk ervaringen te delen. “Ik voel me een soms een soort dominee en laat geen kans voorbij gaan om onze ervaringen onder de aandacht te brengen, op congressen en webinars. Want als klein ziekenhuis alleen kun je de wereld niet veranderen. Ook trekken we samen op met GS1 om met de werkgroep barcodering van het ministerie van VWS te kijken hoe we het in alle ziekenhuizen ingevoerd kunnen krijgen. Er is al een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd met aanbevelingen voor de implementatie. Nu gaan we kijken hoe we samen met onder andere de industrie de implementatie verder kunnen krijgen en hoe we daarvoor geld kunnen vrijmaken.”

Duyvendak hoopt de industrie zover te krijgen dat die straks zelf 100 procent barcodes op de medicijnen gaat zetten. Dit is efficiënter en minder foutgevoelig. “Maar dat kost de industrie geld, dus dat gaat niet vanzelf. De industrieën die hierin investeren moeten ook beloond worden en niet afgestraft omdat ze iets duurder zijn.”

Trots op teamprestatie
De pluim van GS1 voor dit project, daar is Duyvendak enorm trots op. “Het is een teamprestatie met onder andere het artikelbeheer, applicatiebeheer en vele anderen. Het meeste respect heb ik voor iedereen die elke dag weer de barcodestickers op de medicijnen zitten te plakken. Een helse klus, maar wel heel erg belangrijk.”

Intussen kijkt Duijvendak alweer vooruit: “We zijn overgeschakeld om de GS1 DataMatrix zoals ook bekend van PostNL en andere bedrijven, in te voeren. Daarmee wordt het mogelijk ook te controleren op houdbaarheid en bij biologisch geproduceerde geneesmiddelen kan dan worden voldaan aan de registratie van de chargenummers. Dit draagt bij aan verhoging van de veiligheid en aan vermindering van de administratielasten.”

De cirkel verbreken door ‘gewoon’ te doen
Ook al is het een project met lange adem, Duijvendak adviseert zo’n project ‘gewoon’ te doen. “Het kost niet veel extra geld naast de infrastructuur die tegenwoordig toch al nodig is bij het bed van de patiënt. Voor de dossiervoering en de efficiency, die je met geautomatiseerde controles kan bereiken, kan je tijd vrijmaken voor barcoderen. Focus daarnaast op gebruiksvriendelijkheid van het systeem voor de verpleging. En wacht niet eindeloos tot alles 100 procent is, want we moeten de cirkel verbreken. Onze patiënten hebben er recht op.”

 

Bron: GS1