OK-capaciteit - foto operatiekamer

De Nederlandse ziekenhuizen schalen hun OK-capaciteit na weken weer enigszins op. Een aantal instellingen meldt dat zij ook weer deels of volledig planbare zorg bieden. Er is nog altijd wel  ondercapaciteit ten opzichte van de prestaties buiten coronatijd. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De gegevens komen uit de wekelijkse Informatiekaart Druk op de zorg.

In december en de eerste week van januari was 40-45% minder OK-capaciteit beschikbaar dan normaal. In week 2 is dat 35%. De kentering is te danken aan de afname van het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen. Er is nog onzekerheid over het vervolg van deze ontwikkeling, en dat geldt dus ook voor het doorzetten van de opschaling.

Afschaling planbare zorg

De gegevens uit de Informatiekaarten Druk op de zorg weerspiegelen de weekgegevens van instellingen over de zorg die zij leveren. 71 ziekenhuizen beantwoordden de vraag over afschaling van planbare zorg zoals knie- en heupoperaties. Daarvan gaven er 68 aan dat die zorg is afgeschaald, tegen 70 ziekenhuizen in de peiling van week 1. Van die 68 ziekenhuizen geven er 28 helemaal geen planbare zorg meer, tegen 38 instellingen in week 1.

Kritiek planbare zorg nog onder druk

De kritiek planbare zorg staat nog altijd onder druk. Dat betreft zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen. 19 respondent-ziekenhuizen kunnen niet alle kritiek planbare zorg binnen 6 weken leveren. In week 1 waren dit er 20.
De NZa heeft op net voor kerstmis bijzondere aandacht gevraagd voor dit probleem. In week 2 volgt een aanbeveling of er extra acties nodig zijn om de toegankelijkheid van deze zorg te verbeteren.

Werkdruk en ziekteverzuim

De ziekenhuizen ervaren iets minder druk op de IC en verpleegafdelingen, maar de situatie is nog altijd ernstig. Het ziekteverzuim onder IC-personeel bedraagt 9,3%; op verpleegafdelingen is dat 8,4%. Dat is ongeveer gelijk aan de afgelopen weken.